Yurt Dışından Alınan Hizmetlerde Mukimlik Belgesi

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Yurt Dışından Alınan Hizmetlerde Mukimlik Belgesi

Mukimlik belgesi, ilgili kişi veya firmanın mukimi olduğu ülkenin yetkili makamlarından alınan ve o kişi/kurumun ilgili ülkede vergi mükellefi olduğunu gösteren resmi bir evraktır.

Yurtdışından alınan hizmet faturalarında, hizmeti veren firmanın mukimi olduğu ülke ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması (ÇVAÖ) akdedilmiş ise ve bu anlaşma hükümleri çerçevesinde stopaj yapılmamışsa veyahut stopaj oranı indirimli olarak uygulanmışsa, mukimlik belgesinin alınması gerekmektedir.

Konu ile ilgili detaylı açıklama 1 Seri nolu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri’nde yer almaktadır.
SMMM STAJYERI ISMAIL YALDİZ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji