YILLIK İŞLETME CETVELİ BEYANI

YILLIK İŞLETME CETVELİ BEYANI
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
YILLIK İŞLETME CETVELİ BEYANI
Sanayi Sicil Belgesi olan her işletme bir önceki yılın üretim ve tüketim bilgilerini Sanayi Sicil Kanunu ‘nu 5. maddesine göre yıllık işletme cetveli ile beyan etmek zorundadır.
Buna göre sanayi sicil belgesi olan işletmelerin 2021 yılına ait yıllık işletme cetvelini 30 nisan 2022 tarihine kadar sanayi sicil bilgi sistemi üzerinden elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir.
Aykırı hareket edenler hakkında idari para cezası uygulanmaktadır.
SEVAL AKDOĞAN
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji