2020 YİLİ KAPİCİLAR İCİN ASGARİ UCRET VE İSVERENE MALİYETİ

2020 YİLİ KAPİCİLAR İCİN ASGARİ UCRET VE İSVERENE MALİYETİ
2020 YİLİ KAPİCİLAR İCİN ASGARİ UCRET VE İSVERENE MALİYETİ

2020 YİLİ KAPİCİLAR İCİN ASGARİ UCRET VE İSVERENE MALİYETİ

 

2020 YILI KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRET HESAPLAMASI VE İŞVERENE MALİYETİ
KAPICILAR İÇİN 2020 ASGARİ ÜCRET
Brüt Ücret2.943,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı (%14)412,02 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1)29,43 TL
Kesintiler Toplamı441,45 TL
NET ÜCRET2.501,55 TL
İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ
Asgari Ücret2.943,00 TL
SGK Primi  (İşveren Payı) %15,5456,17 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu %258,86 TL
TOPLAM3.458,03 TL

 

Saygılarımla;

Hilal Bilada

https://tr-tr.facebook.com/muhasebebilenlertoplulugu