İHRAÇ KAYITLI FATURA

İHRAÇ KAYITLI FATURA
İHRAÇ KAYITLI FATURA

İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait KDV ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.

SATICI (İMALATÇI) FİRMA TARAFINDAN YAPILACAK MUHASEBE KAYITLARI

İhraç kaydıyla teslim edilen malın aynı ayın içinde iade edilmesi halinde kdv  beyannamesine yansıyan bir işlem olmadığından ihracatçı firma  tarafından düzenlenecek iade faturasında KDV gösterilmesine gerek bulunmamaktadır. İmalatçıda kendi işlemlerinde satış iadesi kaydı yaparak ve kullandığı 192 hesabını da ters kayıt ile kapatmalıdır.

ÖRNEK 1: İmalatçı (M) firması 15.01.2020 tarihinde 600,000 TL karşılığında (10,000 adet dolap)malı KDV Kanunu 11/1-c kapsamında ihracatçı (D )firmasına teslim ederek satışını gerçekleştirmiştir.(kdv oran ı%18)

15.01.2020 imalatçı firmanın yaptığı satışın muhasebe kaydı;

120   İMALATÇI (M)   600,000
192   DİĞER KDV   108,000
                             600 YURTİÇİ SATIŞLAR        600,000
                             391 HESAPLANAN KDV        108,000

 

ÖRNEK 2: İmalatçı (M) firması 15.01.2020 tarihinde 600,000 TL karşılığında (10,000 adet dolap) malı KDV Kanunu 11/1-c kapsamında ihracatçı (D )firmasına teslim ederek satışını gerçekleştirmiştir. Malları alan ihracatçı firma ürünlerde sorun çıkınca iade işlemini 20.01.2020 günü imalatçıya göndererek gerçekleştirmiştir.(kdv oran ı%18)

20.01.2020 ihracatçı firmanın malları iade etmesiyle imalatçı firmanın iade edilen ürünlerin muhasebe kaydı;

610 SATIŞTAN İADELER          600,000
191 İNDİRİLECEK KDV          108,000
                                   120 İMALATÇI(M)             600,000
                                    192   DİĞER KDV            108,000

 

İhracatçı firma aldığı malların ihracını gerçekleştirdikten kısa bir süre sonra iade işlemi yapması halinde(farklı aylar içinde gerçekleşirse) ise kdv beyannamesine yansıyan bir işlem bulunmaktadır. Bu mal süresi içinde ihraç edilemezse imalatçı tahsil etmediği KDV’yi gecikme zammı ile birlikte vergi dairesine ödemek zorundadır. Ya da iade imkânından mahrum kalacaktır. Her iki halde de ödediği bedeli ya da mahrum kaldığı bedeli ihracatçıdan isteme hakkı bulunmaktadır. İhracatçının bu malı iade etmesi halinde ise artık işlem 11/1-c mahiyetindeki özelliğini kaybedip normal bir mal teslimine dönüştüğünden, karşılıklı fatura almaları ve muhasebe kayıtlarını imalatçı KDV’li sattığı malı iade alıyormuş, ihracatçı ise KDV’li satın aldığı bir malı iade ediyormuş sonucuna ulaşmalıdır.

ÖRNEK 1: İmalatçı (M) firması 15.01.2020 tarihinde 600,000 TL karşılığında (10,000 adet dolap) malı KDV Kanunu 11/1-c kapsamında ihracatçı (D )firmasına teslim ederek satışını gerçekleştirmiştir.(kdv oran ı%18)

15.01.2020 imalatçı firmanın yaptığı satışın muhasebe kaydı;

120   İMALATÇI (M)   600,000
192   DİĞER KDV(Tecil edilebilir kdv)   108,000
                            601 YURTDIŞI  SATIŞLAR        600,000
                            391 HESAPLANAN KDV        108,000

 

31.01.2020 Ödenecek kdv nin tecil edilmesi

391 HESAPLANAN KDV       108,000
          392 DİĞER KDV(Terkin edilebilir kdv)       108,000

 

ÖRNEK 2: İmalatçı (M) firması 15.01.2020 tarihinde 600,000 TL karşılığında (10,000 adet dolap)  malı KDV Kanunu 11/1-c kapsamında ihracatçı (D )firmasına teslim ederek satışını gerçekleştirmiştir. Malları alan ihracatçı firma ürünlerde sorun çıkınca iade işlemini 20.02.2020 günü imalatçıya göndererek gerçekleştirmiştir.(kdv oran ı%18)

20.02.2020 ihracatçı firmanın malları iade etmesiyle imalatçı firmanın iade edilen ürünlerin muhasebe kaydı;

610 SATIŞTAN İADELER       600,000
191 İNDİRİLECEK KDV       108,000
                      120 ALICILAR HS.     708,000

 

20.02.2020 Tecil edilen verginin gecikme zammı ile ödemenin muhasebe kaydı;

392 DİĞER KDV    108,00
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR        4,000
                      102 BANKALAR.          1120,000

 

20.02.2020 İmalatçı firmanın ödediği KDV’nin ve gecikme zammının ihracatçıya fatura edilmesinin muhasebe kaydı;

120 İMALATÇI(M) 112,000
                   192 DİĞER KDV   108,000
                 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR    4,000

 

20.02.2020 İmalatçının, ihracatçıdan tahsil ettiği gecikme zammı bedelinin muhasebe kaydı;

100 KASA 4,000
                                                                                                120 İMALATÇI(M)4,000

 

ALICI (İHRACATÇI) FİRMA TARAFINDAN YAPILACAK MUHASEBE KAYITLARI

Sizlere ihracatçı firmanın malı alış,malın iadesi ,süresinde yapılmayan işlemlerin muhasebe kayıtlarını en yalın haliyle göstermeye çalışacağım.İmalatçı firmada anlattığım örnekler üzerinden devam edeceğim daha iyi anlamamız açısından iyi olur diye düşündüm.

ÖRNEK 1: İmalatçı (M) firması 15.01.2020 tarihinde 600,000 TL karşılığında (10,000 adet dolap)malı KDV Kanunu 11/1-c kapsamında ihracatçı (D )firmasına teslim ederek satışını gerçekleştirmiştir.(kdv oran ı%18)

15.01.2020 İhraç kaydıyla alınan ürünlerimizin muhasebe kaydı;

153 TİCARİ MALLAR   600,000
                          320 İHRACATÇI(D) 600,000

 

ÖRNEK 2: İmalatçı (M) firması 15.01.2020 tarihinde 600,000 TL karşılığında (10,000 adet dolap) malı KDV Kanunu 11/1-c kapsamında ihracatçı (D )firmasına teslim ederek satışını gerçekleştirmiştir. Malları alan ihracatçı firma ürünlerde sorun çıkınca iade işlemini 20.01.2020 günü imalatçıya göndererek gerçekleştirmiştir.(kdv oran ı%18)

20.01.2020 ihracatçı firmanın iade ettiği ürünlerin muhasebe kaydı;

320 İHRACATÇI(D)   600,000
                                 153 TİCARİ MALLAR 600,000

 

ÖRNEK 1: İmalatçı (M) firması 15.01.2020 tarihinde 600,000 TL karşılığında (10,000 adet dolap) malı KDV Kanunu 11/1-c kapsamında ihracatçı (D )firmasına teslim ederek satışını gerçekleştirmiştir.(kdv oran ı%18)

15.01.2020 İhraç kaydıyla alınan ürünlerimizin muhasebe kaydı;

153 TİCARİ MALLAR   600,000
                          320 İHRACATÇI(D) 600,000

 

ÖRNEK 2: İmalatçı (M) firması 15.01.2020 tarihinde 600,000 TL karşılığında (10,000 adet dolap)  malı KDV Kanunu 11/1-c kapsamında ihracatçı (D )firmasına teslim ederek satışını gerçekleştirmiştir. Malları alan ihracatçı firma ürünlerde sorun çıkınca iade işlemini 20.02.2020 günü imalatçıya göndererek gerçekleştirmiştir.(kdv oran ı%18)

20.02.2020 ihracatçı firmanın  ürünü iade ettiğinde yapılan muhasebe kaydı;

320 İHRACATÇI(D)     708,000
                            153 TİCARİ MALLAR       600,000
                            391 HESAPLANAN KDV108,000

 

20.02.2020 İade edilen mala ilişkin KDV ve gecikme zammının muhasebe kaydı;

191 İNDİRİLECEK KDV 108,000
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 4.000
                                             320 İHRACATÇI(D)    112,000

 

20.02.2020 Gecikme zammının imalatçıya ödenmesinin muhasebe kaydı;

320 İHRACATÇI(D)   4.000
                                       100 KASA           4.000

 

İHRAÇ KAYITLI KDV BEYANNAMESİ HAZIRLAMA

Firmaların devreden KDV(190 hesap kodu) olması ve ödenecek KDV(360 hesap kodu) olması durumlarına göre 3 farklı beyanname ortaya çıkmaktadır;

1-2020/01 DÖNEMİ KDV BEYANNAMESİ

ÖRNEK:İmalatçı (M) firması 15.01.2020 tarihinde 600,000 TL karşılığında (10,000 adet dolap)malı KDV Kanunu 11/1-c kapsamında ihracatçı (D )firmasına teslim ederek satışını gerçekleştirmiştir. Bu dönem içinde herhangi bir alışı veya farklı bir satışı bulunmamaktadır aynı zamanda önceki dönemlerden devreden KDV side bulunmamaktadır. İhracatçı firma almış olduğu dolapları 01.02.2020 tarihinde ihraç etmiştir.(kdv oran ı%18)

                     MATRAHKDV  ORANIVERGİ

600,000

18108,000
TOPLAM KATMA DEĞER VERGİSİ108,000
BU DÖNEME AİT İNDİRİLECEK KDV
İNDİRİMLER TOPLAMI
İŞLEM TÜRÜTESLİM BEDELİORANHESAPLANAN KDV
İHRACATI YAPILACAK NİHAİ ÜRÜNLERİN KANUNUN 11/1-c MADDESİ KAPSAMINDA TESLİMİ600,000

 

18

 

108,000

 

TECİL EDİLEBİLİR KDV108,000
İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV108,000
İHRACATIN GERÇEKLEŞTİĞİ DÖNEMDE İADE EDİLECEK KDV
TECİL EDİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ108,000
SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ

Firma ihraç kaydıyla teslimde bulunduğu dönemde her ne kadar KDV tahsil etmediyse de KDV beyannamesinde yurt içi teslim gibi beyan edecektir. Yukarıdaki beyanname tablosunda görüldüğü üzere ödenecek vergi 108,000 TL dir. Bu vergi ihraç kayıtlı teslimlerden kaynaklandığı için ihracatın gerçekleşmesi gereken süre(satışı izleyen aybaşından itibaren 3ay)kadar tahsil edilmeyecek ertelenecektir.(tecil edilecek).

İhracatın gerçekleştirilebileceği son tarih ise 01.05.2020( takip eden ay başından itibaren 3 ayın hesaplanması ise 15.01.2020 tarihini takip eden aybaşı

01.02.2020 – 28.02.2020 birinci ay ,

01.03.2020 – 31.03.2020 ikinci ay ,

01.04.2020 – 01.05.2020 ise üçüncü ay

olup ihracatın 01.02.2020 tarihinde gerçekleştiği için 01.02.2020 tarihi itibari ile tecil edilen 108,000 TL KDV terkin edilecektir.

2-2020/01 DÖNEMİ KDV BEYANNAMESİ

ÖRNEK:İmalatçı (M) firması 15.01.2020 tarihinde 600,000 TL karşılığında (10,000 adet dolap)malı KDV Kanunu 11/1-c kapsamında ihracatçı (D )firmasına teslim ederek satışını gerçekleştirmiştir. Bu dönem içinde herhangi bir  farklı satışı bulunmamaktadır aynı zamanda dönem içi alışlarına ait toplam KDV tutarı ise 80.000 TL dir. İhracatçı firma almış olduğu dolapları 01.02.2020 tarihinde ihraç etmiştir.(kdv oran ı%18)

 MATRAHKDV  ORANIVERGİ

600,000

18108,000
TOPLAM KATMA DEĞER VERGİSİ108,000
BU DÖNEME AİT İNDİRİLECEK KDV  80,000
İNDİRİMLER TOPLAMI
İŞLEM TÜRÜTESLİM BEDELİORANHESAPLANAN KDV
İHRACATI YAPILACAK NİHAİ ÜRÜNLERİN KANUNUN 11/1-c MADDESİ KAPSAMINDA TESLİMİ600,000

 

18

 

108,000

 

TECİL EDİLEBİLİR KDV108,000
İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV80,000
İHRACATIN GERÇEKLEŞTİĞİ DÖNEMDE İADE EDİLECEK KDV80,000
TECİL EDİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ28,000
SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ

Yukarıdaki örnekte hesaplandığı üzere 01.02.2020 tarihinde firma indirim KDV si kadar(80.000 TL) iade alabilecek ve kalan tutar da (28.000 TL) tecil edilecektir.

3-2020/01 DÖNEMİ KDV BEYANNAMESİ

ÖRNEK: İmalatçı (M) firması 15.01.2020 tarihinde 600,000 TL karşılığında (10,000 adet dolap)malı KDV Kanunu 11/1-c kapsamında ihracatçı (D )firmasına teslim ederek satışını gerçekleştirmiştir. Bu dönem içinde herhangi bir  farklı satışı bulunmamaktadır aynı zamanda dönem içi alışlarına ait toplam KDV tutarı ise 120.000 TL dir. İhracatçı firma almış olduğu dolapları 01.02.2020 tarihinde ihraç etmiştir.(kdv oran ı%18)

                                            MATRAHKDV  ORANIVERGİ
600,00018108,000
TOPLAM KATMA DEĞER VERGİSİ108,000
BU DÖNEME AİT İNDİRİLECEK KDV120,000
İNDİRİMLER TOPLAMI
İŞLEM TÜRÜTESLİM BEDELİORANHESAPLANAN KDV
İHRACATI YAPILACAK NİHAİ ÜRÜNLERİN KANUNUN 11/1-c MADDESİ KAPSAMINDA TESLİMİ600,000

 

18

 

108,000

 

TECİL EDİLEBİLİR KDV108,000
İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV108,000
İHRACATIN GERÇEKLEŞTİĞİ DÖNEMDE İADE EDİLECEK KDV108,000
TECİL EDİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ0
SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ12,000

İlk örnekte hesaplandığı üzere 01.02.2020 tarihinde firma tahsil etmeyip hesaplanan KDV olarak beyan ettiği KDV nin tamamını (108.000 TL) iade alabilecektir.

 

Saygılarımla;

HİLAL BİLADA