ÜCRET BORDROSU İLE ÜCRET PUSULASI ARASINDA Kİ FARKLAR

UCRET BORDROSU UCRET PUSULASI
UCRET BORDROSU UCRET PUSULASI
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Uygulamada çok fazla karıştırılan şekil şartlarının neredeyse aynı olmasından kaynaklanan ücret bordrosunun dayanağı 5510 Sayılı Kanun olmakla birlikte hesap pusulasının dayanağı 4857 Sayılı Kanundur.
Şimdi sırasıyla hem ücret bordrosunu hemde ücret pusulasını ayrı ayrı değerlendirelim;
Ücret bordrolarının temel amaç şudur ki ; aylık prim ve hizmet belgelerinde düzenlenmeyen ayrıntıları(Fazla Mesai, hafta tatili, icra kesintisi, agi, gelir vergisi vb.) kamu kurumlarına sunulmak üzere ve ibraz etmek üzere düzenlenmesidir. Bu belge işveren tarafından düzenlenir, imza şartı varsa işçiye imzalatılması zorunludur. Eğer belge yukarıdaki maddede belirtilen şekil şartlarından bir tanesini dahi ihtiva etmez ise idari para cezası uygulanmaktadır.
Hesap pusulası ise işçiyi-sigortalıyı aydınlatmayı amaçlar ve işçi aylık ücret pusulasını eline aldığı zaman brüt ücreti ve yapılan tüm kesintileri görür, işçinin ücretinin bankaya yatırılması halinde bu kesintileri başka türlü görme şansı bulunmamaktadır. İşveren her ay için işçilerine ayrı ayrı ücret pusulası düzenleyerek vermek zorundadır vermediği takdirde 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 102. Maddesinin (b) bendi gereğince idari para cezası uygulanır.

Saygılarımla
Smmm
Serap SİYİRDİCİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji