işe iade davası ile ilgili bilinmesi gerekenler

Konumuz işe iade
Konumuz işe iade
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

İşe İade Davası Çalışanın iş kanunu içerisinde yer alan iş sözleşmesinin sebep belirtilmeden işveren tarafından işinin sonlandırılması nedeniyle işine geri dönebilmesi için işçiye iş güvencesi kapsamında işe davası açma hakkı tanımaktadır.
4857 sayılı İş Kanununun 20. Maddesinde, geçerli bir neden bulunmadan veya sebep göstermeden yapılan fesihlerin geçersiz kabul edileceği kanun maddesi haline getirilmiştir.
Böylece iş ilişkisinin sürekliliği ve istikrarı sağlanmaya çalışılmıştır. Aynı İş Kanunu’ndaki 18, 19, 20, 21, 22 ve 29 maddeler işverenin hangi durumlarda iş akdini ortadan kaldırabileceğine değinmektedir.

Kimler İşe İade Davası Açabilir:
– İş yerinde işçi sayısının en az 30 olması
– İş sözleşmesinin belirsiz süreli olması
– İş sözleşmesinin işveren tarafından fesih edilmesi
– İşçinin en az 6 aylık çalışma süresinin olması
– İşe İade Dava Açma Süreleri İş sözleşmesinin fesih tarihinden itibaren 30 gün içerisinde iş mahkemesine başvurularak işe iade davası açılması gerekmektedir.

Dava Sonucu İşe İade Kararı Sonucu Kaç Gün İçerisinde İşe Başlaması Gerekmektedir. İşçi kesinleşen mahkeme kararının kendisine tebliğ tarihinden 10 iş günü içerisinde işe iade talebi için işverene başvuru yapmak zorundadır.

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

1 Yorum

Comments are closed.