DIŞ TİCARETTE BAZI TERİMLER-REZERVE

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
DIŞ TİCARETTE BAZI TERİMLER
Rezerv (Reserve ): Akreditif taraflarından amir bankanın, kendilerine ulaşan belgelerde tespit
ettiği, akreditif metni ve genel akreditif kuralları uyumsuzluklarıdır.
Rezerve eşya (Damaged goods): Kırık ve tamir gerektiren kaplar içinde gelen, dağınık ve
hasar görmüş eşyadır.
Rezerve tutanağı (Damaged goods report): Rezerve eşya antrepoya alınması sırasında ilgili gümrük, depo memuru ve eşya sahibi / temsilcisinin de imzaladığı, eşyanın durumunun saptandığı belgedir.
SÜHEYLA GÜL
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji