Yarım Gün Çalışanlar SGK Sisteminde Hangi Kod ile Bildirilecek

Eksik Gunler İcine Yarim Gun Secenegi Eklendi
Eksik Gunler İcine Yarim Gun Secenegi Eklendi

Sigortalı Eksik Gün Nedenlerine Yarım Gün Çalışma Ödeneği Eklendi.

Bilindiği üzere 10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6663 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74’üncü maddesinde değişiklik yapılarak  ”kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin” verileceği düzenlenmiştir. Ayrıca aynı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na ek 5’inci madde eklenerek bu izinden yararlanan kişilere belli şartlar dahilinde yarım çalışma ödeneği verileceği düzenlenmiştir.
Söz konusu haftalık çalışma süresinin yarısı kadar olan ücretsiz izin hakkından yararlanan sigortalıların ay içerisindeki eksik günlerinin hangi kodla bildirileceği bilinmemekteydi. Bunun üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu E-Bildirge sisteminde eksik gün nedenlerine ”23- Yarım Çalışma Ödeneği” ni eklemiştir. Dolayısıyla işverenler, bu haktan yararlanan sigortalılarının ay içerisindeki eksik günlerini ilgili eksik gün koduyla bildirebileceklerdir.