İSCİDEN ALİNAN İBRANAMELERİN GECERLİLİK SARTLARİ

isciden alinan ibrannamelerin gecerlilik sartlari
isciden alinan ibrannamelerin gecerlilik sartlari
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

İbraname : İşçinin işten ayrılırken ücret,fazla çalışma,yıllık ücretli izin hakkı,ihbar ve kıdem tazminatları vb. alacaklarını aldığı ve başka hiçbir alacağı kalmadığına dair imzalayarak işverene vermiş olduğu belgedir.
6098 Sayılı Borçlar Kanunu’nun getirdiği en önemli yeniliklerden biri, uygulamada çok sık rastlanan ama İş Kanunu ve 818 Sayılı Borçlar Kanunu’nda düzenlenmeyen işçi ve işveren arasındaki ibra sözleşmeleridir.
6098 sayılı kanun 420.madde ile işçiyi korumak amacıyla işçinin işverenden alacağına dair yapılacak ibranameleri belirli şartlara bağlamıştır.

İBRA SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI
1)Yazılı şekilde yapılmalıdır.
2)İbra konusu alacağın türü ve miktarı açıkça belirtilmelidir.
3)Hizmet sözleşmesinin sona ermesinden başlayarak en az 1 aylık süre geçmelidir.
4)Ödeme hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılmalıdır.

NOT : Bu hükümleri taşımayan ibra sözleşmeleri kesin olarak hükümsüzdür.İşçi böyle bir sözleşmenin hizmet ilişkisi bitiminden itibaren iki yıl içinde iptalini isteyebilir.

İbraname İş Akdi Sona Ermeden İmzalatılır Mı?
6098 sayılı Borçlar Kanunu 420.madde ikinci fıkrasındı “ibra tarihi itibariyle sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması”ifadesi yer almaktadır.Buna göre;
– İşçi tarafından işe başlamadan veya başladığı tarihte imzalatılan
– İş akdi devam ederken imzalatılan ibranamelerin geçerliliği yoktur.İş ilişkisi devam ederken “Tüm Haklarımı Aldım” şeklinde tarihsiz, türü ve miktarı belli olmayan ibranameler geçersizdir.
NOT: 1 Aylık bekleme süresi sadece ibra sözleşmesinin düzenlenmesiyle ilgilidir ve bu süreçte kıdem tazminatı,ihbar tazminatı,izin ücreti gibi haklarının ödeme tarihinin ertelenmesi söz konusu değildir.
İstifa Eden İşçinin imzaladığı ibranamede kıdem ve ihbar tazminat haklarımı aldım ifadesi ibranamenin geçersizliğine yol açabilir.
Banka dışı yollarla yapılan ödemelerde de borç ibra yerine tamamen veya kısmen ifa ile sona ermiş olur.

Saygılarımla,
S.M.Mali Müşavir
Esna Aygün

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji