İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİ İLE İŞTİGAL EDENLERDE ÖZEL MATRAH UYGULAMASI

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİ İLE İŞTİGAL EDENLERDE ÖZEL MATRAH UYGULAMASI
İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİ İLE İŞTİGAL EDENLERDE ÖZEL MATRAH UYGULAMASI
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI TİCARETİ İLE İŞTİGAL EDENLERDE
ÖZEL MATRAH UYGULAMASI
ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler, 13/02/2018 tarihli ve 30331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlardır. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal etmekle birlikte henüz yetki belgesi almamış olanlar, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğe göre yetki belgesi alınması için verilen süre ile sınırlı olmak üzere yetki belgesi olmaksızın, özel matrah uygulayabilirler. Verilen süre içinde yetki belgesini almamış olanlar ile yetki belgesi almaksızın ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticareti ile iştigal edenlerin ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz teslimlerinde özel matrah uygulanmaz.
Dayanak:Balıkesir VD.Başk.-75766797-130(1878)-59022-3.6.2021 sayılı özelge
Mali Müşavir Filiz OĞUZ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji