GEBE VEYA EMZIREN KADINLARIN ÇALISTIRILMA SARTLARI EMZIRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAIR YÖNETMELIK

gebe ve emziren kadinlar
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARI EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK

Yazıma Ulu önderimiz Atatürk’ün şu sözleriyle başlamak istiyorum. “Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun için kadınlarımız, hattâ erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa.”

‘’Güçlü kadın , Güçlü toplum ‘’ mottosuyla çıkılan yolda kadınlarımızın iş hayatında aktif ve güvenli çalışmaları , çalışırken de evlatlarını bu tempoya entegre etmeleri için hiçbir engel olmamalı. Bundan yola çıkarak , Gebe ve Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına dair Yönetmelikte ;

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerindeki gebe, yeni doğum yapmış veya emziren işçilerin işteki güvenlik ve sağlığının sağlanması ve geliştirilmesini destekleyecek önlemler uygulamak ve bu işçilerin hangi dönemlerde ne gibi işlerde çalıştırılmalarının yasak olduğunu, çalıştırılabileceği işlerde hangi şart ve usullere uyulacağını, emzirme odalarının veya çocuk bakım yurtlarının (kreş) nasıl kurulacağını ve hangi şartları taşıyacağını belirlemektir.

Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki kadın işçi çalıştıran işyerlerine uygulanır.

Beşinci Bölüm
Madde 9 — Emziren işçinin doğumu izleyen 6 ay boyunca gece çalıştırılması yasaktır.

Madde 10 — Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçi günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

Madde 12 — Gebe işçilere gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir.

Madde 14 — Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.
Ayrıca ; Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliğin 13.maddesine göre yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta gerekli şartları taşıyan bir emzirme odası kurması zorunludur. Emzirme odalarına 0-1 yaşındaki, yurtlara velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 66 aylığa kadar çocuklar alınmaktadır Anne ve babalar, emzirme odalarının ve yurtların disiplin ve yönetimine dair kurallara uymak şartıyla ara dinlenmesinde çocuklarını görüp bakımlarıyla ilgilenebilmektedir Sonuç , ülkemizde emzirme odalarının yaygınlaştırılması, işverenlerin bilgilendirilmesi , kadınlarımızın haklarını bilmesi başta kendileri ve çocukları , daha sonra çalışma hayatlarındaki verimlilik ve en genelinde toplum için büyük önem arz etmektedir.

Saygılarımla,

S.M.Mali Müşavir Stajyeri

Sinem İVECEK

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji