Professionel English Mesleki İngilizce Karışık

english time karisik
english time karisik

Professionel English – Mesleki Ingilizce ( Karışık )

 

Current investment    : Kısa vadeli yatırım
Current liabilities        : Kısa vadeli borçlar
Current tax                : Dönem vergisi
Current cost               : Cari maliyet
Current cost approach : Cari maliyet yaklaşımı
Current service cost    : Cari hizmet maliyeti

 

Saygılarımla,