İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde K.D.V.

İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde K.D.V.
İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde K.D.V.
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun Değerli Üyeleri;

Bu Yazımda sizlere İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde K.D.V. Konusunu İşleyeceğim.

1.1- İhraç Kaydıyla Mal Teslimi Alanlar :
İhracatçılar ihraç kaydıyla aldıkları malın, KDV sini indirmeksizin kayıtlarına geçirirler dolayısıyla da KDV beyannamesinde göstermezler. İhraç kayıtlı faturadaki KDV ihracatçıları bağlamaz. İhracatçılar KDV yüklenmeksizin teslim aldıkları malı, yine KDV hesaplamaksızın ihraç ettikleri için, KDV  ihracatçı açısından sorun teşkil etmez. Dolayısıyla da bütün risk ihraç kaydıyla mal teslim edene yüklenmiştir.
1.2- İhraç Kaydıyla Mal Teslim Edenler :
KDV Kanunu’nun 11. maddesinin 1-(c) bendi uyarınca yapılan teslimlerde fatura KDV’li olarak kesilmekle beraber faturanın altına;
“3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden Katma Değer Vergisi tahsil edilmemiştir” ibaresi yazılır.
İhracatçıdan tahsil edilmeyecek olan KDV, diğer teslim KDV’leri ile birlikte KDV beyannamesinde, teslim KDV’si olarak gösterilir. İhraç kayıtlı teslim KDV tutarı ihracatın gerçekleştiği tespit edildiğinde terkin olunur ve nakden veya mahsuben ödenmek yahut daha sonraki aylara devretmek suretiyle ortadan kaldırılır.
1.3- İhraç Kayıtlı Teslimin Şartları :
KDV Kanunu’nun 11/1-c bendinin uygulanabilmesi için;
malı ihraç kaydıyla teslim edenin İMALATÇI, teslim edilecek malın kendi imalatı veya kendi imalatı sayılan bir ürün olması gerekir.
11/1-c kapsamında teslim olunan mal, teslimin yapıldığı ayı izleyen ayın başından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmelidir. Malın ihracı sırasında herhangi bir aksama meydana geldiğinde cezalı olacak ihraç kaydıyla mal teslim eden taraftır.
İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51’inci maddesine göre belirlenen  “gecikme zammıyla birlikte” tahsil olunur ancak, Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi halinde, tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.

İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilmemesi halinde, on beş gün içinde başvuran ihracatçıya vergi dairelerince üç aylık ek süre verilebilir.
2.1- İhraç Kaydıyla Teslimlerde İade :
İadenin yapılabilmesi için ihracatın gerçekleşmesi, gerekli belgelerin vergi dairesine ibraz edilmesi ve sistemden iade talep dilekçesi doldurulması gerekir.
3.1- İhraç Kayıtlı Teslimlerde Gümrük Beyannamesi :
İmalatçılar tarafından ihraç edilmek üzere teslim edilen malın, ihraç edildiğini gösteren gümrük beyannamesinin vergi dairelerine ibraz edilmesi gerekir.
Terkin ve iade işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için;
İhracatçı firmadan onaylı bir yazının alınması gerekir bu yazıda;
– gümrük beyannamesinin tarihi ve numarası,
– imalatçının; adı, soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, ihraç kayıtlı teslim edilen mala ilişkin fatura veya benzeri belgenin tarihi, numarası, mal veya hizmetin cinsi, miktarı, bedeli, katma değer vergisi oranı ve hesaplanan katma değer vergisi tutarının,     yazılmış olması gerekir.
Vergi daireleri gümrük beyannamesinin aslı veya noter, YMM ya da gümrük idaresince onaylı örneği ile birlikte ibraz edilecek bu yazıya istinaden imalatçıların terkin ve iade işlemlerini yerine getirir.
4.1- İhraç Kaydıyla Mal Teslim Alan İhracatçılar :
İhracatçılar ihraç kaydıyla aldıkları malı, KDV tutarını indirmeksizin kayıtlarına geçirirler.
İhraç kayıtlı teslim faturasında (altında KDV tahsil edilmediğine dair not bulunan faturada) görülen KDV ihracatçıyı bağlamaz. Dolayısıyla kayıtlarına almayacağı gibi KDV beyannamesinde de gösteremez.
4.2- İhraç Kaydıyla Mal Teslim Edenler :
KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesi gereği, ihraç kayıtlı satışa ait hesaplanan ve tahsil edilmeyen katma değer vergisini 1 no.lu KDV beyannamesinde gösterir. Beyan edilmek zorunda olan bu KDV tutarlarının gerek tecil gerekse iade edilecek KDV olarak kullanımı KDV beyannamesinde ortaya çıkacak duruma göre belirlenmektedir. (Ödenecek KDV tutarının, ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin KDV’den küçük, büyük ve devreden çıkması halleri)
5. Muhasebe :
İhraç kayıtlı satışların yapıldığı ve ihracatın gerçekleştiği dönemlerde, kurumların KDV sonuçlarına göre muhasebe kayıtlarını yapmaları doğru olacaktır.. (Ödenecek KDV tutarının, ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin KDV’den küçük, büyük ve devreden çıkması halleri)
Saygılarımla
S.M.Mali Müşavir
Fidan ASLANTAŞ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerikVERGİ KAYDI RE’SEN SİLİNMİŞ ŞİRKET ORTAKLARI SGDP İADESİ ALABİLİRSİNİZ NASIL MI?
Sonraki İçerikiki tarafında E Fatura Mükellefi olması durumunda ;Akaryakıt Pompalarına Bağlı ÖKC Fişlerinin durumu hakkında Özelge…
1986 yılında Ankara da doğmuş olup 2003 yılı Ankara Ticaret Lisesi Muhasebe Bölümü, 2009 yılı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşletme Bölümü ve 2011 yılı Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. 2009 yılında mesleğe ilk adımını atmıştır. 2013 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavını başarıyla kazanmış. 2007 yılında Serkan ATASOY’ un kurmuş olduğu ve Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup mesleğe katkı sağlamaktadır. 2017 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatını almaya hak kazanmıştır. 2019 yılında Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda Mesleki Denetim Komisyonunda görev almıştır. Kamu Gözetim Kurumu' nun düzenlemiş olduğu Bağımsız Denetçilik sınavlarına girmeye devam etmektedir. 2022 yılında Altınbaş Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesinden almış olduğu eğitim sertifikaları ile kendisini geliştirmeye devam etmektedir. İnstagram➡️@aslantasmalimusavirlik

2 YORUMLAR

  1. Çok beğendim, gereksiz detaylara boğmadan bir meslek mensubunun pratiği ile anlatılmış. Bu tarz yazılarınızın devamını bekliyoruz. İyi çalışmalar.

Comments are closed.