VERGİ KAYDI RE’SEN SİLİNMİŞ ŞİRKET ORTAKLARI SGDP İADESİ ALABİLİRSİNİZ NASIL MI?

SGDP iadesi
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

BU YAZIMI OKUYAN, VERGİ KAYDI RE’SEN SİLİNMİŞ ŞİRKET ORTAKLARI; SGDP. İADESİ ALABİLİR.
Sevgili MBT. Üyeleri, Yazımın başlığını gördüğünüzde emekli olduktan sonra 4/a hizmet akdi ile çalışan sigortalılar hariç diğer 4/b ve 4/c li olarak emekli olduktan sonra kendi nam ve hesabına çalışanlar ile bir Şirkete ortak olanlar için Sgdp. nin 29/02/2016 tarihinde tamamen kaldırıldığı halde şimdi bu yazı neden kaleme alındı diye düşünebilirsiniz.
Yazımdaki konu Sgdp. Primi ödeyerek hizmet akdine bağlı 4/a sigortalıları kapsamamaktadır. Yazımın konusu tamamen emekli olduktan sonra bir Şirkete ortak olanları ve aldıkları emekli aylığından kesinti suretiyle Sosyal Güvenlik primi ödeyenleri kapsamaktadır.
06/05/1986 tarihinden başlayıp 29/02/2016 tarihine kadar uygulanan bu yasa 4/a lı çalışanlar için ayrı, 4/b li kendi nam ve hesabına çalışan Ticari ve Serbest meslek kazançları için ayrı ve 4/c li emekli ve banka sandıkları için ayrı dönem ve değişken prim oranlarında prim kesintisi yapılmak üzere uygulanmış %15 prim oranı önce %10’a düşürülmüş ve 29/02/2016 tarihinde de ( 4/a hariç ) tamamen kaldırılmıştır Yazımızın esas konusuna geldiğimizde Emekli olduktan sonra bir Şirkete ortak olan şahıslardan bazıları Tescil kaydı yaptırmadığı için ve eski tarihlerde Vergi Daireleri ile Sgk.kurumu arasında otomasyon sistemi olmamasından dolayı Şirketteki ortaklıkları Sgk. Kurumunun bilgisi dışında kaldığından yıllarca ödenmeyen Sgdp. Primleri birikerek dağ gibi olmuştur.
Bunun üzerine bu ortaklar önce 6111 sayılı yasa ile daha sonra da 6552 sayılı yasa ile gecikme zammı indiriminden yararlanabilmek ve taksitler halinde ödemek için başvuru yapmışlar ve adına tahakkuk eden prim ve gecikme zamlarını yapılandırmalar ile ödemişlerdir.
Bunun dışındaki ortaklar bildirimlerini yaptıklarından almış oldukları aylıklardan kesinti yapılmak suretiyle Sgdp. Primleri ilgili kurumlarca tahsil edilmiştir. Konumuz işyerini terk eden ve Vergi dairelerince resen kaydı silinen , Başka bir yerde faaliyet göstermeyen ve tasfiye ye girmeyen Şirketlerin Yeni TTK.na göre münfesih kurum sayılmasından dolayı Sgdp. Ödemesi yapan Şirket ortaklarının Resen terk tarihine göre mi, yoksa münfesih tarihine göre mi Sgdp. Ödeyecekleri veya ödedikleri Sgdp. Primlerini geri alıp almayacaklarıdır.
21/12/2004 Tarihinde yürürlüğe giren 2004/13 nolu uygulama İç genelgesi ile işini bırakan, işyerini terk eden ve başka bir il veya ilçede işine devam ettiğine dair bir faaliyete rastlanılmayan şirketlerin işi terkleri VD. Tarafından resen tespit edilerek mükellefiyet kayıtları sonlandırılmış, Aynı şirketlerin de tasfiye ye girmemiş, Genel kurullarını yapmamış veya sermayelerini artırmadıklarından dolayı Ticaret odalarınca üyelikleri önce askıya alınmış daha sonra da Ticaret sicil kayıtları silinerek münfesih hale getirilmiştir. Şirket ortaklıkları da münfesih hale getirldiği tarihten sonra Sgdp kayıtları silinmiştir. Bunu bir örnekle açıklama başlarsak,= 4/C den Emekli olduktan sonra 02/01/2006 tarihinde bir Şirkete ortak olan Ali Bey ortak olduktan sonra şirket çeşitli nedenlerden dolayı faaliyetini yürütemiyerek işini ve işyerini terk etmiş VD. Müdürlüğüde bu durumu tespit ederek 04/08/2007 tarihinde Şirketin vergi kaydını silmiştir.
Daha sonra YTT Kanuna göre Şirket 03/03/2013 tarihinde münfesih hale getirilmiştir. Ali Bey ortaklığa girdiği tarihte Sgdp. Kaydı açtırmış ise Sgdp. Primleri kurumca aylığından kesilerek tahsil edilmiş ve Şirketin münfesih hale geldiği tarih Sgdp. Kaydının da silindiği tarih olarak esas alınmıştır.
İkinci örnek= Ali bey 4/b kaydı yaptırmadı ise birikmiş primlerini yapılandırma yasalarından yararlanarak taksitler halinde ödemiş ve yine Şirketin münfesih hale geldiği tarih itibariyle Sgdp. Kaydı sonlandırılmıştır. Üçüncü örnek ise Ali Bey Ortaklığa giriş tarihi itibariyle Sgdp. Kaydı yaptırmadığı için herhangi bir yapılandırmadan yararlanmadan veya Sgk.kurumunun ortaklığı tespit etmesinden dolayı Prim ve g.zamları kurumca ortaklığa giriş tarihinden münfesih hale geldiği tarihe kadar aylığından kesilmek üzere tahsil edilmiştir.
Aslında Sosyal Sigortalat Kurumu Başkanlığı , Sigorta Primleri Genel Md.lüğünün 27/01/2015 Tarih ve 18255167/20102/2014/516181 Sayılı Genel yazılarıının 2 nolu maddesinde Şirket ortaklarının, Ticaret Sicil Müdürlüğünden; Şirketin faaliyetine ilişkin belgeyi aldıktan sonra bağlı oldukları vergi dairesine müracaat ederek gayrıfaal olduğunu belgelemeleri gerekmektedir.
Ticaret Sicil Memurluğundan temin edilecek belgeye istinaden bağlı oldukları vergi dairesinden alacakları gayrıfaal olduğuna ilişkin belgeyi kurumumuza ibraz etmeleri halinde, belgede belirtilen tarihten itibaren şirket ortaklarının Sosyal güvenlik Destekleme primi tescili sonlandırılacaktır denilmekte 3. maddesinde ise Yukarıda açıklanan şekilde SGDP. Primi tescili sonlandırılanlardan yersiz tahsil edilen güvenlik primi iade edilecektir denilmesine rağmen, Şirket ortağı Ali Bey in Şirket ortaklığı res’en terk tarihi değil de Şirketin münfesih hale geldiği tarih olarak hesaplandığından kendisinden haksız ve yersiz prim tahsil edilmiştir.
02/01/2006 tarihinde Şirket ortağı olan Ali Bey’in Şirketi VD.Müdürlüğünce resen terk işlemi 04/08/2007 tarihinde olduğundan dolduracağı İB. Formu ile öncelikle VD.Md.lüğüne başvurup onaylattıktan sonra Ticaret odası ve Ticaret Sicil Md.lüğüne de onaylatıp ilgili Sgk.kurumuna başvurarak yukarıda bahsettiğimiz 27/01/2015 tarihli SGK. Kurumu Genel yazısı gereği başvurması ve talepte bulunması halinde sadece ortaklığa giriş tarihi ile Şirketin resen terk tespit tarihi arasındak dönemler için Sgdp. Primi ödemesi, Şayet daha önceden kendi talebi veya kurum tespiti sonrası Sgdp. Tescili yapılmış ise ve ortaklıktan terk tarihi Ticaret Sicil kaydına göre münfesih hale geldiği tarih olarak kabul edilmiş ise aradaki tarihler arasındaki zaman aşımına uğramamış Sgdp. Primlerini geri alabilecektir.

Saygılarımla
Mustafa Günşen

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji