E Defter Hakkında Bilinmesi Gereken Hap Bilgiler

E Defter Hakkında Bilinmesi Gereken Hap Bilgiler
E Defter Hakkında Bilinmesi Gereken Hap Bilgiler
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

E Defter Hakkında Bilinmesi Gereken Hap Bilgiler

 →E-Defter Zorunluluğu kapsamındaki mükellefler e-faturaya da geçmek zorundadırlar.
→Geçiş ve Başlama süreleri; Başvuru yapıldıktan sonra takip eden aydan itibaren, sisteme geçiş sağlanır.

→ E-defter aylık olarak oluşturulur ve takip eden 3. Ay sonuna kadar sisteme yüklenip berat dosyası alınır. (defter ve berat dosyası beraber saklanır (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi sonuna kadar)

→Sisteme tek seferde yüklenecek dosya boyutu 200 MB ile sınırlı, eğer bu boyutu aşan dosya varsa parçalara ayrılıp gönderilebilir, her parçanın ayrı ayrı onayının alınması gerekir.

→İlk ay beratı açılış tasdiki , son ay beratı kapanış tasdiki yerine geçer.

→Muhasebe kayıtları yapılırken, sistem her yevmiye numarasına 1 adet ödeme kabul etmektedir. Ve ödemenin şeklini sormaktadır. (Kasa-Banka vs.) Dolayısıyla bir mal ya da fatura ödemesi kaydedilirken 1 den fazla ödeme varsa farklı yevmiyelerle kaydetmek gerekmektedir.

→Sistem muhasebe fişinin türünü sormaktadır.(Fatura, Çek, Senet, Makbuz) Bu yüzden tek fiş altında birden fazla muhasebe işlemi kaydetmesine izin vermemektedir. Birden fazla kayıt yapılması isteniyorsa, faturaların, dekontların gruplanarak, ödeme şekli aynı olanların beraber kaydı yapılabilir. Ancak sistemde her belgenin ve ödemenin kaydına ayrı bir yevmiye maddesiyle yapmaya yönlendirilmesi istenmektedir.

→E-Defterde Berat silme, gönderilmiş defteri bir daha düzeltme yaparak gönderme, yolu yoktur. Hatanın farkedildiği cari dönemde muhasebe kuralları çerçevesinde düzeltme imkanı bulunmaktadır.

→Kıst dönem defter çekilebilir. (Örn. ayın 10. Gününe kadarki kısım) çekilip onaylanabilir.

 

 

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji