Daha Az Motorlu Tasıtlar Vergisi Nasıl Odenebilir

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

DAHA AZ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİ NASIL ÖDERİZ?
Mbt.nin Değerli Üyeleri,
Bildiğiniz gibi Vergi artışları ile ilgili Maliye Bakanlığının açıklamasına göre 2018 yılında Motorlu Taşıt araçlarının vergilerine %40 oranında bir zam yapılacağı açıklanmıştır. Bizlerde aracımıza daha fazla vergi ödememek için Bakanlığın yayımlamış olduğu 40 Seri nolu MTV. Genel tebliği uyarınca Kasko Değerinin Kıyaslanması yoluyla hakkımızı kullanarak vergimizi Mtv. Tarifesi üzerinden mi, Yoksa Kasko Değerinin kıyaslanması yoluyla mı ödemeliyiz?
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun 5. Maddesinin son fıkrası uyarınca (1) Sayılı tarifede yer alan otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği tarafından ilgili yılın Ocak ayında (2018 Ocak) ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %5.i aşması durumunda aynı yaş gurubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarının, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak tahakkuk ettirilmesine 40.Seri nolu MTV.Genel tebliği ile açıklık getirilmiştir.
Bu durumdan yararlanmak isteyen mükellefler öncelikle 8 nolu Başvuru Formunu düzenleyerek veya düz bir talep dilekçesi ile motorlu Taşıtlar Vergisi yönünden bağlı bulunduğumuz Vergi Dairesine başvurmamız gerekmektedir.
Başvuru üzerine ilgili Vergi Dairesi formda yer alan bilgileri Motorlu taşıtlar kütüğünde ve ilgili yılın Ocak ayında (2018 Ocak) ilan edilen MOTORLU KARA TAŞITLARI KASKO DEĞER LİSTESİ’nde yer alan bilgilerle karşılaştırarak , Bilgilerin birbirini tutması halinde, Başvuruda bulunan mükellefleri Kasko Sigortası uygulamasından faydalandırmak zorundadırlar.
Bu uygulamadan yararlanmak isteyen ve geçmiş yıllarda Kasko Değeri yerine tarife üzerinden fazla motorlu taşıtlar vergisi ödemiş bulunan mükellefler ise geçmiş yıllara ait fazla ödemiş oldukları vergileri zamanaşımı süresi içerisinde başvurmaları halinde iade alabilmektedirler.
KONU İLE İLGİLİ ÖRNEK=
1) 3000-3500 cm3 Motor silindir hacminde ve 1-3 yaş aralığında bir aracımız var bunun 2018 yılı kasko değeri 160.000 Tl.ise ve bu aracın 2018 yılı %40 zamlı Mtv. İ 12832 T. İse kıyaslama yaptığımızda 160.000*%5= 8000 Tl. kasko bedelinin %5 i Mtv. Tarifesindeki 12.832 Tl. Mtv. Den düşük olduğundan aynı yaş gurubundaki bir alt tarifedeki aracın 2018 yılı Mtv.si bu güne göre %40 zamlı hali 8426 Tl. olarak belirlendiğinden vergimizi bu rakam üzerinden öderiz ve böylelikle 12.832-8426= 4.406 Tl.daha az vergi ödemiş oluruz.
2) Aracımız başka bir grup olan 2001-2500 cm3 motor silindir hacmine sahip ve 4 ile 6 yaş aralığında ve kasko bedeli de 42.000 Tl, 2018 yılı zamlı Mtv.si de 4.387 Tl. ise bunu kıyasladığımızda kasko bedeli olan 52.000*%5= 2.600 Tl. aracın 2018 yılı mtv. Olan 4.387 Tl.den düşük olduğundan aynı tarifedeki bir alt guruptaki aracın 2018 yılı mtv.si bugüne göre %40 zamlı 3.103 Tl.ise vergimizi bu bedel üzerinden öder ve 4.387-3.103= 1284 Tl. daha az vergi ödemiş oluruz.
Saygılarımla

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji