ARSA,  ARAZİ VE İŞYERİ  TESLİMLERİNDE İSTİSNALAR

* Organize sanayi bölgelerinin arsa ve işyeri teslimleri (Kanun md. 17/4-k)
* Küçük Sanayi Sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri (Kanun md.   17/4-k)
* Hazinece yapılan taşınmaz teslimi (Kanun md. 17/4-p)
* Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri (Kanun md. 17/4-p)
* Belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazın teslimi (Kanun md. 17/4-p)

* Kurumlar (Kanun md. 17/4-r) – Ancak istisnanın uygulanması için iki önemli şart mevcuttur:
– Taşınmazın, ilgili kurumun aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunması,
– Taşınmazın,gayrimenkul ticareti yapan kurumun, bu amaçla aktifinde bulundurduğu gayrimenkuller olmaması.

* Bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmazların bankalara teslimi (Kanun md. 17/4-r)

 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin 4. fıkrası doğrultusunda,

bu teslimler KDV’den istisnadır.

Saygılarımla;

S.M Mali Müşavir
Sibel KAROĞLU