7244 Sayili Kanun Mecliste Onaylandi.. Bilinmeyen Noktalar..

7244 Sayili Kanun Mecliste Onaylandi.. Bilinmeyen Noktalar..
7244 Sayili Kanun Mecliste Onaylandi.. Bilinmeyen Noktalar..
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

7244 SAYILI KANUN MECLİSTE ONAYLANDI

BİLİNMEYEN NOKTALAR..!

 

Merhabalar Değerli Okuyucularım ;

Bildiğiniz gibi CORONA Virüs’ü (COVID-19) nedeniyle sadece ülkemizde değil, Bütün ülkelerde salgın hale gelen bu hastalık tüm ülkelerde yüksek oranda can almaktadır. COVID-19 adlı bu virüs’ün ortaya çıkmasıyla birlikte. Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomik tedbirler açıkladı gerek işçiyi ayakta tutacak, gerekse işverene biraz olsun destek sağlayacak tedbirlerdir. İşçilerini 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinde yer almayan ücretsiz izne çıkarmaktadırlar. Bu durum artık yasalaştı Salgının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakk. Bazı Kanun maddelerinde değişikliğe gidildi. Bu kanun ile 16.04.2020 Kanun Madd.7244 İşçinin fesih hakkı elinden alınacaktır. Maddi gücü olmayan İşyerleri artık işçiyi ücretsiz izne çıkarabileceklerdir. İşçiye ücret ödeyemez durum da ise işçinin ödemesi devlet tarafında karşılanacaktır. GSS(Genel Sağlık Sigortası)’den yararlanabilir bu sayede her hangi bir devlete ait sağlık kuruluşuna ücret ödemeden muayene olabilir. Üç aylık fesih yasağı süresini Cumhurbaşkanı  Altı aya kadar uzatabilecek. Bu kanun geçici bir kanun olduğu için devamlılık arz etmemektedir.

 

İşte detaylar ;

 

İşverenin Ücreti Ödeyememesi

İşverenin işçisine ücret ödeyememesi hallerinde işçinin sözleşmesini feshi imkânı artık mümkün değildir.Bu çıkan torba kanunla artık ücretsiz izne ayrılabilir.İşçisini sebebsiz yere işten çıkartamaz. Üç aylık fesih yasağı süresini Cumhurbaşkanı Altı aya kadar uzatabilecek. Bu çerçevede Üç aylık süre içerisinde işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu şekilde ücretsiz izne ayrılmak işçiye geçerli sebebe (esasında haklı nedene) dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermez. 4857 sayılı İş Kanunun Madde 25/II bendi gereği  ‘’Ahlak ve İyi niyet kurallarına uymamak’’ hükmü gereği işten çıkartarak işçisi bugünlerde daha da çıkmaza düşürüp,İş akdini usulsüz olarak fesih etme imkanı vermektedir.

 

 İşveren Bildirim’de Bulunarak İşçiyi Ücretsiz İzne Ayırma Talebinde Bulunabilir mi ?

İşçinin işe başlarken imzalaması gereken İş Sözleşmesi kapsamında maaş bildirimi, miktarı, yıllık maaş arttırma zamanları ve maaş arttırmada öngörülen oranlar işçiye beyan edilmelidir. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işveren, işçinin yazılı onayını almalıdır. Bu onay, işçiye teklif sunulduktan sonraki (6) iş günü içerisinde imzalı bir belge halinde işverene ulaşmalıdır. İşçinin yazılı onayı olmadan değişiklikler de yapılamaz.  İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilirdi, bu durumda işçi’de bu kanunla sınırlandırılmıştır. Mücbir sebep kapsamına girmektedir. 7244 Sayılı  Geçici Kanun her iki tarafa’da bu imkan tanımıyor. Eğer işçi isterse kendi isteğiyle işten ayırılabilir.

 

 Turizm Yerleri,Milli Parklar,Belediyelerin Çatısı Altında Ait İşyerleri ve Ören Yerlerinde Kirada Olan İşyerleri Kirası Ertelenecek mi ?

 Bu çıkan torba kanunla birlikte Turizm, Milli Parklar,Belediye’ye ait işyerleri ve ören yerlerinde bulunan işyerlerinin kiraları ertelenebilecektir.01/04/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenir. Bu süreleri bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya Tarım ve Orman Bakanı yetkilidir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.

 

 KÇÖ(Kısa Çalışma Ödeneği) Başvuru Tarihinden İtibaren 60 Günlük  Süre Kaldırıldı mı ?

İşyerinin beyanı başvuru ve inceleme süresi vardı. Bu süre 7244 sayılı Kanunla kaldırıldı. Kısa Çalışmada uygunluk incelemesi yapılmadan işverenin beyanı ile KÇÖ(Kısa Çalışma) ödemesi başlayacaktır.

 

KÇÖ(Kısa Çalışma Ödeneği) Faydalanamayan İşçi için Ücretsiz İzine Ayırarak İşsizlik Fonu Desteği Sağlandı

 İşveren çalışanını işten çıkaramayacak, işverenlere üç ay süreyle çalışanı ücretsiz izne çıkarma hakkı tanınacaktır.

 

İşverenler tarafından ;
  • 15/3/2020 tarihinden sonra çalışmakta iken iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere (emekli/yaşlılık aylığı almamaları şartıyla) 3 aylık fesih yasağı süresini geçmemek üzere, Ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, İşsizlik Sigortası Fonundan günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilecek.

 

  • 17/04/2020 tarihinden sonra işveren tarafında ücretsiz izne ayrılan ve Kısa çalışmadan faydalanamayan işçilere aylık 1.117.20 TL nakdi ücret desteği ödenecektir.Damga vergisi hariç kesinti yapılamayacak. Nakdi ücret desteği süresince GSS primleri de fondan karşılanacak.

 

  • Bu işçilerin filen çalıştırıldıklarının tespiti halinde her işçi ve çalıştırıldığı her ay için Brüt asgari ücret (2020 yılı için 2.943 TL) tutarında idari para cezası uygulanacak.

 

  • 17/04/2020 tarihinden önce ücretsiz izne ayrılmış işçiler kanun kapsamı dışı bırakılacaktır.

 

 

Kaynak;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200417-2.htm

 

Saygılarımla

 

Smmm Stajyeri Semih SARILMAZ

 

Sağlıklı Günler Dilerim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji