1003B BEYANNAME HAKKİNDA DETAYLAR

1003b Beyanname hakkinda detaylar

 

1003B BEYANNAME HAKKINDA DETAYLAR

 

13/01/2020 tarihli ve 122 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile ücret gizliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, 1003 kodlu beyannamenin, 1003A ve 1003B olarak düzenlendiği duyurulmuştu. Duyuruda, mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak kullanıcı kodu, parola ve şifre almak suretiyle, sadece ücret gelirlerinin beyanına ilişkin 1003B Beyanname kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin verilebileceği açıklanmıştı. Ücret ödemelerine ilişkin beyanı, 1003B Beyannamesi ile yapan mükellefler/işverenler, ücret ödemeleri dışındaki kira ödemesi kesintisi, serbest meslek ödemesi kesintisi vb. kesintileri ise 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan etmeye devam edeceklerdir.

Ücrete ilişkin bilgilerini ayrı bir beyanname ile beyan etmek isteyen ve  birden fazla mükellefiyetli şubesi olan ve beyannamelerini insan kaynakları birimi tarafından gönderebilecek mükellefler/işverenler, 1003B kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini göndermek için bir adet veya her bir mükellefiyetli şube için ayrı ayrı “MUHSGK Özel Yetki” grubundan kullanıcı kodu, parola ve şifre talep edebilirler. “MUHSGK Özel Yetki” hangi şube için alınmışsa, sadece o şube için çalışanlara ilişkin vergi kesintileriyle sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayıları 1003B kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilecek, o şube için verilen 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine bu bilgiler eklenmeyecektir. “MUHSGK Özel Yetki” alınmayan şubeler için vergi kesintileriyle sigortalıların sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları ve kodları ile prim ödeme gün sayıları 1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilmeye devam edecektir.

1003B mükellefiyet başvurusu için vergi dairesine dilekçe ile direk işveren ile başvuru yapabileceğiniz gibi vekaletname ile de başvuru yapabiliyorsunuz. Daha sonra şifre için vergi dairesi tarafından verilen iki adet matbu form şifre teslimi için doldurularak şifreleriniz vergi dairesi tarafından tarafınıza teslim edilecektir.Şifre formları aşağıdaki görsel olarak ilave edilmiştir.

 

muhsgk gönderme talep formu
muhsgk gönderme talep formu 2

https://muhasebebilenler.com/

 

Saygılarımla,

Mali Müşavir Stajyeri

Serap SEYİRTİCİ