Deprem İçin Yapılan Bağış ve Yardımların Vergi Matrahının Tespitinde İndirilebilme Durumu Nasıldır?

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Deprem İçin Yapılan Bağış ve Yardımların Vergi Matrahının Tespitinde İndirilebilme Durumu Nasıldır?
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan hükümler birlikte değerlendirildiğinde;
• Cumhurbaşkanlığınca başlatılan yardım kampanyaları kapsamında AFAD’a yapılan AYNİ ve NAKDİ bağışların TAMAMI,
• Türk Kızılayı’na yapılan NAKDİ bağışların TAMAMI,
• Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin
% 5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10’unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların tutarı
Vergi matrahının hesabında yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan edilen gelirden İNDİRİM olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.
Bağış ve yardımların vergi matrahının tespitinde beyan edilen gelirden indirimine ilişkin detaylı bilgilere Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayınlanan rehberden ulaşılabilir.
https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2023/456.pdf

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji