2023 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

05/04/2023 tarihli ve 62 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküsü Yayımlandı.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden, 2023 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,77 (yüzde sekiz virgül yetmişyedi) olarak tespit edilmiştir.

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji