31 Mart 2023 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken E-Defterler, 2022 Takvim Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi ve Subat Dönemi BABS Verilme ve Ödeme Surelerinde Uzama

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

30 Mart 2023 tarihli ve 153 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

– 31 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2022 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Nisan 2023 Çarşamba günü sonuna kadar,

– 31 Mart 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023/Şubat dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin verilme süresi 7 Nisan 2023 Cuma günü sonuna kadar

– Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mart 2023 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 7 Nisan 2023 Cuma günü sonuna kadar uzatilmistir.

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Yayın Tarihi: 30/3/2023 – 16:

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji