TÜCCARLARDA İŞE BAŞLAMANIN BELİRTİLERİ

TÜCCARLARDA İŞE BAŞLAMANIN BELİRTİLERİ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
TÜCCARLARDA İŞE BAŞLAMANIN BELİRTİLERİ (MD 154)
1. Bir iş yeri açmak (İş yeri açmaktan maksat, belli bir yerde bilfiil ticari veya sınai faaliyete geçmek demektir. Bir yerin ne maksatla olursa olsun sadece tutulmuş olması veya içinde tertibat ve tesisat yapılmakta bulunması iş yerinin açıldığını göstermez);
2. İş yeri açılmamış olsa bile ticaret siciline veya mesleki bir teşekküle kaydolunmak;
3. Kazançları (4369 sayılı Kanunun 81/A-4. maddesiyle değiştirilen ve 1.1.1999 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ibare) basit usulde (*) tespit edilen tüccarlar için işle bilfiil uğraşmaya başlamak.
SMMM HAFİZE AYTEKİN
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji