İŞE İZİNSİZ GELMEME VE İŞE GEÇ GELME

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

 

                                          İŞE İZİNSİZ GELMEME VE İŞE GEÇ GELME

 

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir neden olmaksızın ardı ardına 2 gün,aynı ay içinde tatil günlerini takip eden 2 gün veya aynı ay içinde 3 gün işe devamsızlık yapılması iş sözleşmensinin tazminatsız ve bildirimsiz feshine yol açabilecektir.

İşveren işçinin devamsızlık yaptığı günlerde işe gelmediğine dair tutanak düzenleyip şahitlerinde imzasını alarak Noter kanalı ile devamsızlık yapan işçiye işe davet çağrısında bulunması gerekmektedir.

İşe davet yazısını tebliğ alan işçi belgeyi tebliğ aldıktan 3 gün içerisinde işe geri dönmez yada haklı bir mazereti olduğunu beyan etmez ise işverenin tazminatsız olarak iş sözleşmesini feshetme hakkı bulunmaktadır.

S.M.M.M STAJYERİ FATMA ACAR KASIM

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji