2020 Yılında Gerçekleşecek Yenilikler Ve Değişiklikler

  1. Gelir İdaresi Başkanlığı özel bankalar üzerinden vergi tahsilatı uygulamasını 1 Ocak 2020 itibarıyla sonlandırıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından sektördeki tüm özel bankalara konuyla ilgili bilgilendirme yazısı gönderildi. Bankalara gönderilen yazıda, özel bankaların, merkez, şube, internet bankacılığı, ATM, telefon bankacılığı dahil her türlü kanal aracılığıyla yaptıkları vergi tahsilatı uygulamalarının 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren sona ereceği belirtildi. Bu tarihten itibaren özel banka müşteri olan mükellefler sadece GİB’in internet sitesi üzerinden, bankalarının kredi kartları ile vergi ödemesi yapabilecek.

 

2.Ayni gün icinde vergi mükellefi olanlara vergiler dahil 5.000 Tl ve üstü vergi mükellefi olmayanlara vergiler dahil 30.000 Tl ve üstü faturalar portal üzerinden e arşiv fatura olarak düzenlenmek zorunda.

 

3.Tüm serbest meslek mensupları en geç 01.06.2020 tarihine kadar e smm ye geçmek zorunda.

4.E-Bilet kullanımına geçiş yapılacak

5.E-İrsaliye kullanımına geçiş yapılacak.

6.E-fatura kullanımına geçiş yapılacak.

7.E-Müstahsil makbuzu kullanımına başlanacak.

8.MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE İLİŞKİN DUYURU;Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ve Muhtasar Beyannamenin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya geçecektir. Beyanname verilirken sorun yaşanmaması için vergi kimlik numaranız ile prim ve hizmet bilgilerini bildirebileceğiniz işyeri sicil numaralarını Başkanlığımız İnternet Vergi Dairesi’nde “Mükellef İşlemleri” modülünde “Mükellef Dosyası” altında yer alan “SGK 4/1-a İşyeri Sicil Bilgileri” bölümünden kontrol edebilirsiniz. Eksik veya hatalı olan işyeri bilgileri için bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmanız gerekmektedir.

9.Defter Beyan Sistemine “Beyannameyi Düzenleyen Bilgilerine” Yönelik Girişler 15 Ocak 2020 Tarihine Kadar Yapılması Gerekmektedir.

10.4/b sigortalıları için ahilik primi ödenecektir

Detaylar İçin Tıklayınız!

11.Ocak ayından itibaren üçer aylık dönemler itibariyle geçici vergi beyannamesinin verildiği ayın sonunda e-defter kapatılacak. Son 3 aya ilişkin e-defter kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonunda kapatılacak.

12.Biten (tamamlanmış) yıl itibariyle 50 ve üzeri işçi çalıştıranlar yada 25 milyon TL den çok gerçek ve tüzel kişiler için (işçi sayısı ay bazında farklılık halinde 7 ay 50 ve üzeri işçi çalıştırıldıysa) KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI (VERBİS) na sistem üzerinden müracat edilerek ve ilgili kuruma başvuru evraklarını gönderilmesi gerekmektedir. SON BAŞVURU TARİHİ 31.12.2019

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)

13.1/01/2020 DEN İTİBAREN YENİ E -FATURA SİSTEMİNE GEÇİŞ OLACAĞIN DAN DOLAYI BUNA BAĞLI OLARAK KESİLEN MÜSTAHSİL FATURALARI GÜNLÜK KESİLECEK VE YİNE BU DURUM DAN ÖTÜRÜ TİCARET BORSASINA TESCİL İŞLEMLERİ HAFTALIK (01/07-08/14-15/21-22-30) OLARAK YAPILACAK YASA GEREĞİ HAFTALIK OLARAK TESCİL EDİLMEYEN ;PATATES ,SOĞAN,MUHTELİF SEBZE VE MEYVELER %2 OLAN TESCİL BEDELİ % 4 OLARAK UYGULANACAKTIR VE YAPILAN GEÇ TESCİLLERDE %1000/6 FAİZ UYGULANACAĞI İSTANBUL TİCARET BORSASI TARAFINDAN TARAFIMIZA İLETİLMİŞTİR BİLGİNİZE..

14.e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur..

15.Vergi Usul Kanununun 163. maddesi 4108 sayılı Kanunla “İş ve teşebbüsün bir yerden diğer bir yere nakledilmesi adres değişikliği sayılır.” şeklinde değiştirilmiştir.İşyeri naklinin, aynı il içerisinde veya iller arasında olması, farklı uygulama yapılmasını da gerektirmeyecektir.Elinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni iş yerinde kullanmaya devam etmek isteyen mükellefler dilekçelerini yeni vergi dairesine verebilecekleri gibi başvurularını Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) sistemi üzerinden elektronik ortamda da yapabileceklerdir.Mükellefin elinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni iş yerinde kullanmaya devam edebilmesi için vergi dairesine dilekçe vermesi hâlinde vergi dairesi tarafından bu belgeler nev’i ve sayı itibarıyla tespit edilerek tutanak düzenlenecek, vergi dairesi müdürü ve mükellef tarafından imzalandıktan sonra tutanağın bir örneği mükellefe verilecektir. Mükelleflerin bu başvurularını Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda yapmaları hâlinde ise kullanılmamış belgelere ilişkin tutanak düzenlenmeyecektir.

16.AZ TEHLİKELİ VE 50 DEN AZ ÇALIŞANI OLAN İŞYERLERİNDE İŞ YERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU 1 TEMMUZ 2020

17.Bes Zorunlu geri dönüş süresi 3 yıla uzatılmıştır.

Buna göre, sisteme yeniden dâhil olma süreci 2020 yılında gerçekleşecek

18.Yuk tasimaciliginda Eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.01.01.2020

19.İkinci el motorlu kara taşıt ticareti ile iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler için yetki belgesi alması ile ilgili süre 31 Aralık 2019 dur.

 

Yukarıda yazılı olan bilgiler facebook grubumuzdaki (Facebook grubumuza katılmak için tıklayıınız 🙂 ) paylaşım ve yorumlardan derlenmiştir.Bilgisini paylaşan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum 🙂

 

Saygılarımla;

Mali Müşavir

Nihal Bilada

Paylaş
Önceki İçerikİŞYERİ KİRALARININ BA İLE BİLDİRİMİ
Sonraki İçerikAdım Adım Mali Mühür Başvurusu Nasıl Yapılır. Nelere Dikkat Etmek Gerekiyor.
Mali Müşavir Nihal Bilada ,aslen Nevşehir’li olup 1993 yılı İstanbul doğumludur.Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 3,64 diploma notu ile “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak 2014 yılında lisans seviyesinde mezun olmuştur. 2015 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavında göstermiş olduğu başarı ile mesleğe ilk adımını atmıştır. 2017 yılında T.C.Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarı göstererek az tehlikeli işyerlerinde “İş sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini Yürütümüne ilişkin İşveren Veya Işveren Vekili Eğitimi”ni tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Hukuki Ve Mali Yönleriyle Konkordato Eğitimi Programı’nı”tamamlayarak şirketlerin ekonomik olarak inişe geçtiği dönemlerde sürecin yönetilmesiyle ilgili mevzuat ve uygulama bilgilerine sahip olduğuna dair sertifikasını almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında girmiş olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yeterlilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”unvanı ve “En Genç Mali Müşavir”ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2018 yılından itibaren aktif olarak Ataşehir,İstanbul’da Mali Müşavirlik faaliyetini sürdürmektedir. Yine 2018 yılından itibaren Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup güncel mevzuat,uygulamalar ve ticari konularla ilgili makaleleri yayınlanmaktadır.Yeni çıkan muhasebe uygulamaları,teknolojik gelişmeler ve mevzuatla ilgili olarak ilgili kamu kurumları yetkilileri ile direkt iletişimde olup sürecin yönetilmesi adına düzenlenen toplantılarda yer almakta ve bu bilgileri meslektaşları,çalışanları ve müşterilerine aktarmaktadır. KDV iadesi raportörlüğü alanında uzmanlaşmaktadır. https://muhasebebilenler.com/?s=nihal+bilada E-Posta➡️nihal@biladamusavirlik.com **Facebook Profil➡️ Bilada Mali Müşavirlik ** Facebook Sayfa➡️Bilada Mali Müşavirlik ** İnstagram➡️@biladamalimusavirlik ** Twitter➡️@bledanihal ** Linkedin➡️Nihal Bilada **