2020 Yılında Gerçekleşecek Yenilikler Ve Değişiklikler

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
  1. Gelir İdaresi Başkanlığı özel bankalar üzerinden vergi tahsilatı uygulamasını 1 Ocak 2020 itibarıyla sonlandırıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından sektördeki tüm özel bankalara konuyla ilgili bilgilendirme yazısı gönderildi. Bankalara gönderilen yazıda, özel bankaların, merkez, şube, internet bankacılığı, ATM, telefon bankacılığı dahil her türlü kanal aracılığıyla yaptıkları vergi tahsilatı uygulamalarının 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren sona ereceği belirtildi. Bu tarihten itibaren özel banka müşteri olan mükellefler sadece GİB’in internet sitesi üzerinden, bankalarının kredi kartları ile vergi ödemesi yapabilecek.

 

2.Ayni gün icinde vergi mükellefi olanlara vergiler dahil 5.000 Tl ve üstü vergi mükellefi olmayanlara vergiler dahil 30.000 Tl ve üstü faturalar portal üzerinden e arşiv fatura olarak düzenlenmek zorunda.

 

3.Tüm serbest meslek mensupları en geç 01.06.2020 tarihine kadar e smm ye geçmek zorunda.

4.E-Bilet kullanımına geçiş yapılacak

5.E-İrsaliye kullanımına geçiş yapılacak.

6.E-fatura kullanımına geçiş yapılacak.

7.E-Müstahsil makbuzu kullanımına başlanacak.

8.MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNE İLİŞKİN DUYURU;Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ve Muhtasar Beyannamenin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.01.2020 tarihinde (Ocak/2020 dönemine ait olup, 26 Şubat 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya geçecektir. Beyanname verilirken sorun yaşanmaması için vergi kimlik numaranız ile prim ve hizmet bilgilerini bildirebileceğiniz işyeri sicil numaralarını Başkanlığımız İnternet Vergi Dairesi’nde “Mükellef İşlemleri” modülünde “Mükellef Dosyası” altında yer alan “SGK 4/1-a İşyeri Sicil Bilgileri” bölümünden kontrol edebilirsiniz. Eksik veya hatalı olan işyeri bilgileri için bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezine başvurmanız gerekmektedir.

9.Defter Beyan Sistemine “Beyannameyi Düzenleyen Bilgilerine” Yönelik Girişler 15 Ocak 2020 Tarihine Kadar Yapılması Gerekmektedir.

10.4/b sigortalıları için ahilik primi ödenecektir

Detaylar İçin Tıklayınız!

11.Ocak ayından itibaren üçer aylık dönemler itibariyle geçici vergi beyannamesinin verildiği ayın sonunda e-defter kapatılacak. Son 3 aya ilişkin e-defter kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın sonunda kapatılacak.

12.Biten (tamamlanmış) yıl itibariyle 50 ve üzeri işçi çalıştıranlar yada 25 milyon TL den çok gerçek ve tüzel kişiler için (işçi sayısı ay bazında farklılık halinde 7 ay 50 ve üzeri işçi çalıştırıldıysa) KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI (VERBİS) na sistem üzerinden müracat edilerek ve ilgili kuruma başvuru evraklarını gönderilmesi gerekmektedir. SON BAŞVURU TARİHİ 31.12.2019

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)

13.e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur..

14.Vergi Usul Kanununun 163. maddesi 4108 sayılı Kanunla “İş ve teşebbüsün bir yerden diğer bir yere nakledilmesi adres değişikliği sayılır.” şeklinde değiştirilmiştir.İşyeri naklinin, aynı il içerisinde veya iller arasında olması, farklı uygulama yapılmasını da gerektirmeyecektir.Elinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni iş yerinde kullanmaya devam etmek isteyen mükellefler dilekçelerini yeni vergi dairesine verebilecekleri gibi başvurularını Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) sistemi üzerinden elektronik ortamda da yapabileceklerdir.Mükellefin elinde bulunan kullanılmamış belgelerini yeni iş yerinde kullanmaya devam edebilmesi için vergi dairesine dilekçe vermesi hâlinde vergi dairesi tarafından bu belgeler nev’i ve sayı itibarıyla tespit edilerek tutanak düzenlenecek, vergi dairesi müdürü ve mükellef tarafından imzalandıktan sonra tutanağın bir örneği mükellefe verilecektir. Mükelleflerin bu başvurularını Başkanlığımız İnteraktif Vergi Dairesi sistemi üzerinden elektronik ortamda yapmaları hâlinde ise kullanılmamış belgelere ilişkin tutanak düzenlenmeyecektir.

15.AZ TEHLİKELİ VE 50 DEN AZ ÇALIŞANI OLAN İŞYERLERİNDE İŞ YERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU 1 TEMMUZ 2020

16.Bes Zorunlu geri dönüş süresi 3 yıla uzatılmıştır.

Buna göre, sisteme yeniden dâhil olma süreci 2020 yılında gerçekleşecek

17.Yuk tasimaciliginda Eşyanın kabul edildiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine işlemeleri/iletmeleri gerekmektedir.01.01.2020

18.İkinci el motorlu kara taşıt ticareti ile iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler için yetki belgesi alması ile ilgili süre 31 Aralık 2019 dur.

 

Yukarıda yazılı olan bilgiler facebook grubumuzdaki (Facebook grubumuza katılmak için tıklayıınız 🙂 ) paylaşım ve yorumlardan derlenmiştir.Bilgisini paylaşan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum 🙂

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji