İŞYERİ KİRALARININ BA İLE BİLDİRİMİ

Kira ödemelerinin banka yolu ile ödenmesi zorunluluğu 01 Ocak 2008 tarihinde mesken kiralarında 500 TL ve üzeri işyeri kiralarında ise tüm tutar banka PTT ve özel finans kuruluşlarından yatırıma zorunluluğu getirilmiştir.. Her ne kadar işyeri kiraları bankadan yatırılsa bile 213 Sayılı VUK 234.maddesine istinaden gider pusulası kesilmesi gerekiyor, günümüzde bankadan yatırılan kira işlemi için alınan dekont yeterli görülüp firmalar tarafından gider pusulası kesilmemektedir… İşyeri kirası BA bildirim formunda Brüt olarak bildirmek zorundayız, eğer Kira ödemesinde birden fazla hissedar var ise hissedar başına brüt tutar 5000 TL yi geçiyorsa bildirilmesi gerekmektedir..

Saygılarımla

Hasan Uygun