(Z) RAPORLARINDA YER ALAN BİLGİLERİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA BİLDİRİMİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

(Z) RAPORLARINDA YER ALAN BİLGİLERİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA BİLDİRİMİ 

30.09.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu’nun 483 Nolu Genel Tebliği’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren mükellefler (3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ÖKC kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile yol kenarı otopark hizmeti verenlerin seyyar EFT-POS cihazı yerine EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanması gereken mükellefler hariç) mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanabilecekleri 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazları ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarından düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgileri 1/10/2018 tarihinden itibaren;

  1. a) ÖKC TSM Merkezleri üzerinden,
  2. b) Başkanlıktan e-Arşiv hizmetleri konusunda izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-Arşiv uygulaması üzerinden bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”ndaki esaslara göre,
  3. c) Başkanlık tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalleri0 üzerinden, olmak üzere üç yöntemden birini seçerek GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir.

ÖKC kullanmakta olan mükellefler 1/10/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgileri (söz konusu mali bilgilerin içeriği, formatı, standardına bu Kılavuzun izleyen bölümlerinden yer verilmiştir.) mezkur Tebliğde belirtilen yöntemlerden birini seçerek Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB)’na elektronik ortamda bildirmeleri gerekmektedir

Bildirim Yöntemi Tercihinin Elektronik Ortamda GİB’e Bildirilmesine İlişkin “TERCİH BİLDİRİM EKRANI”na Giriş ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin, GİB’e elektronik ortamda hangi yöntemle iletileceğine yönelik tercihlerinin elektronik ortamda GİB’e bildirilmesine ilişkin Tercih Bildirim Ekranı https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/ internet adresinde kullanıma açılmış olup uygulamaya İnteraktif Vergi Dairesi veya İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu ve “İnteraktif Vergi Dairesi veya İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Şifresi” ile giriş sağlanabilecektir.

Hali hazırda internet/interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresine sahip olanlar ile elektronik ortamda beyanname gönderme amacıyla internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresine sahip olanlar bu şifreleri ile Tercih Ekranı uygulamasına girebileceklerdir. Kullanıcı Kodu ve Şifresi bulunmayan mükellefler, bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak kullanıcı kodu ve şifresi temin edebileceği gibi, https://ivd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan “Kayıt Ol” butonuna tıklayıp, gerekli bilgileri doldurmak suretiyle de kullanıcı kodu ve şifresi oluşturabilirler.

Başvuru Kılavuzuna Ulaşmak İçin :

http://efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/Basvuru_ve_Bildirimlere_iliskin_ve_Usul_ve_Esaslar_Teknik_Kilavuzu_300520108.pdf

ÖKC Mali Rapor Bildirimine İlişkin Teknik Kılavuza ulaşmak için :

http://efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/OKC_Mali_Rapor_Bildirimine_iliskin_Teknik_Kilavuz_v1_3_30052018.pdf

Saygılarımla;

Mali Müşavir

Nihal BİLADA

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerikİNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ’NDEN (9047) DAMGA VERGİSİNİN TAHAKKUK ETTİRİLMESİ
Sonraki İçerik7143 SAYILI YAPILANDIRMA YASASININ 4. MADDESİ CEZALARIN TÜMÜNÜ SİLİYOR: AVANTAJA DİKKAT!
Mali Müşavir Nihal Bilada ,aslen Nevşehir’li olup 1993 yılı İstanbul doğumludur.Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 3,64 diploma notu ile “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak 2014 yılında lisans seviyesinde mezun olmuştur. 2015 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavında göstermiş olduğu başarı ile mesleğe ilk adımını atmıştır. 2017 yılında T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarı göstererek az tehlikeli işyerlerinde “İş sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini Yürütümüne ilişkin İşveren Veya Işveren Vekili Eğitimi”ni tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Hukuki Ve Mali Yönleriyle Konkordato Eğitimi Programı’nı”tamamlayarak şirketlerin ekonomik olarak inişe geçtiği dönemlerde sürecin yönetilmesiyle ilgili mevzuat ve uygulama bilgilerine sahip olduğuna dair sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Hedefi , mali müşavirlik ofisi faaliyetinde bulunmak olduğundan dolayı sadece muhasebe & danışmanlık ofislerinde çalışarak deneyim kazanmış ve üstün gayretiyle stajını tamamlamıştır. 2018 yılında girmiş olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yeterlilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”unvanı ve “En Genç Mali Müşavir”ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2018 yılından itibaren aktif olarak Ataşehir,İstanbul’da Mali Müşavirlik faaliyetini sürdürmektedir.Yine 2018 yılından itibaren Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup güncel mevzuat,uygulamalar ve ticari konularla ilgili makaleleri yayınlanmaktadır. 2019 yılında KGK sınavlarında göstermiş olduğu başarı ve akabinde denetçi yardımcısı olarak tamamladığı iki yıllık staj süreci sonunda 2022 yılında Bağımsız Denetçi ünvanını almaya hak kazanmıştır.2023 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya başlamıştır. KDV iadesi konusunda uzmanlaşmak adına çalışmalarını sürdürmekte ve Kdv İadesi eğitimlerinde eğitmen olarak yer almaktadır.Mesleki konular ve uygulamalar ile ilgili online eğitimler düzenlemektedir. Yeni çıkan muhasebe uygulamaları,teknolojik gelişmeler ve mevzuatla ilgili olarak ilgili kamu kurumları yetkilileri ile direkt iletişimde olup sürecin yönetilmesi adına düzenlenen toplantılarda yer almakta ve bu bilgileri meslektaşları,çalışanları ve müşterilerine aktarmaktadır. Hayat felsefesini anlatan söz ”Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler,Başarısızlığın bedelini bir ömür öderler.(Mümin Sekman)”Makalelerine ve eğitim videolarına aşağıdaki bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz.Muhasebe Bilenler Topluluğu Moderatörü Mali Müşavir Nihal BİLADA | Muhasebe Bilenler Topluluğunihal bilada - YouTube **E-Posta??nihal@biladamusavirlik.com**Facebook Profil?? Bilada Mali Müşavirlik** Facebook Sayfa??Bilada Mali Müşavirlik** İnstagram??@biladamalimusavirlik** Twitter??@bledanihal** Linkedin??Nihal Bilada