(Z) RAPORLARINDA YER ALAN BİLGİLERİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA BİLDİRİMİ

(Z) RAPORLARINDA YER ALAN BİLGİLERİN GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA BİLDİRİMİ 

30.09.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu’nun 483 Nolu Genel Tebliği’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren mükellefler (3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ÖKC kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile yol kenarı otopark hizmeti verenlerin seyyar EFT-POS cihazı yerine EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanması gereken mükellefler hariç) mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanabilecekleri 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazları ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarından düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgileri 1/10/2018 tarihinden itibaren;

  1. a) ÖKC TSM Merkezleri üzerinden,
  2. b) Başkanlıktan e-Arşiv hizmetleri konusunda izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-Arşiv uygulaması üzerinden bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”ndaki esaslara göre,
  3. c) Başkanlık tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalleri0 üzerinden, olmak üzere üç yöntemden birini seçerek GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir.

ÖKC kullanmakta olan mükellefler 1/10/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgileri (söz konusu mali bilgilerin içeriği, formatı, standardına bu Kılavuzun izleyen bölümlerinden yer verilmiştir.) mezkur Tebliğde belirtilen yöntemlerden birini seçerek Gelir İdaresi Başkanlığı(GİB)’na elektronik ortamda bildirmeleri gerekmektedir

Bildirim Yöntemi Tercihinin Elektronik Ortamda GİB’e Bildirilmesine İlişkin “TERCİH BİLDİRİM EKRANI”na Giriş ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin, GİB’e elektronik ortamda hangi yöntemle iletileceğine yönelik tercihlerinin elektronik ortamda GİB’e bildirilmesine ilişkin Tercih Bildirim Ekranı https://portal.efatura.gov.tr/OkcBasvuru/ internet adresinde kullanıma açılmış olup uygulamaya İnteraktif Vergi Dairesi veya İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu ve “İnteraktif Vergi Dairesi veya İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Şifresi” ile giriş sağlanabilecektir.

Hali hazırda internet/interaktif vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresine sahip olanlar ile elektronik ortamda beyanname gönderme amacıyla internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresine sahip olanlar bu şifreleri ile Tercih Ekranı uygulamasına girebileceklerdir. Kullanıcı Kodu ve Şifresi bulunmayan mükellefler, bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak kullanıcı kodu ve şifresi temin edebileceği gibi, https://ivd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan “Kayıt Ol” butonuna tıklayıp, gerekli bilgileri doldurmak suretiyle de kullanıcı kodu ve şifresi oluşturabilirler.

Başvuru Kılavuzuna Ulaşmak İçin :

http://efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/Basvuru_ve_Bildirimlere_iliskin_ve_Usul_ve_Esaslar_Teknik_Kilavuzu_300520108.pdf

ÖKC Mali Rapor Bildirimine İlişkin Teknik Kılavuza ulaşmak için :

http://efatura.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/OKC_Mali_Rapor_Bildirimine_iliskin_Teknik_Kilavuz_v1_3_30052018.pdf

Saygılarımla;

Mali Müşavir

Nihal BİLADA