VERİ SORUMLULARİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİ (VERBİS) KAYİT TARİHİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

 

50’DEN ÇOK ÇALIŞANI VEYA YILLIK MALİ BİLANÇO TOPLAMI 25 MİLYON TL’DEN ÇOK OLAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER DİKKAT!     

 

 

VERBİS SİSTEMİNE KAYIT İÇİN SON GÜN 30 EYLÜL 2019

 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Veri Sorumluları Hakkında Yönetmelik gereği “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS)” istisna kapsamına girmeyen gerçek veya tüzel kişiler için kayıt yükümlülüğü başlamış bulunmaktadır.

 

VERBİS’e kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihleri, 18.08.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

– Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar,

– Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için VERBİS’e kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar ,

 

– Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.01.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmiştir.

 

İlgili Kanun ve yönetmelik hükümlerinde; VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişi tacirlerle ilgili idari para cezası yaptırımları (20.000,00 ile 1.000.000,00 TL arasında idari para cezası) belirlenmiştir.

Anılan Kanunun 18. maddesi “Veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir” hükmünü içermektedir.

 

Yukarıda belirtildiği üzere ana faaliyet konusu veri işlemesi olmamasına rağmen yukarıdaki kriterlere uyan tüm gerçek veya tüzel kişiler girmektedir. Anladığımız kadarıyla firmaların işe alımlarında oluşturduğu özlük dosyaları, işe alım formları, biyometrik verileri gibi bilgilerin kişisel veri kapsamında olduğundan bu veriler verbis sistemine kaydedilecek, ayrıntılı olmasa da başlıklar halinde kaydedilen bu veriler, sahipleri tarafından hangi  verilerinin kimler tarafından kullanıldığını tespit edebilecektir.

 

Altyapısının henüz yeteri kadar hazır olmaması ve kayıt için az zaman kalması sebebiyle kayıt zorunluluğunun ileri bir tarihe ertelenmesinin uygun olacağını düşünmekteyiz.

 

Kapsamlı bilgi için;

https://kvkk.gov.tr/

https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/a1fca030-7f7e-4e61-bd70-8da57160199b.PDF

https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/09c01e90-167b-435c-b200-ce25ef9c1020.pdf

Saygılarımla,

 

 

S.M.Mali Müşavir

Birol GÜNER

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji