6111 S.K Kapsamında Yersiz Yararlanılan Dönemler İçin Cari Dönem Sorgulaması ve Ek Bildirge.

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

I.GİRİŞ

Resmi Gazete’de 01.03.2011 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesi gereği düzenlenen, ilave istihdam yapan işverenlerin sigorta primlerinin %5’lik indirimden kalan kısmın tamamının Hazine tarafından karşılanmasını ön gören 6111 sayılı teşvik kanunu kapsamında işverenlerin 01/03/2011 – 31/12/2020 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.

İşverenlerin sigorta bildirgesinde 6111 sayılı kanun kapsamında teşvikten faydalanan çalışanlarını bildirirken,işçi ve işveren yönünden yararlanma şartlarını sağlaması gerekmektedir.Yararlanma şartlarını teşvikten faydalanmaya uygun olmaması halinde teşvikten yersiz yararlanılmış olacaktır.İşverenlerin teşvikten yersiz yararlanılan dönemler için Sgk tarafından uygulamaya açılan sorgulama ekranı,cari dönem içinde sorgulama imkanı tanımaktadır.

İlgili dönemin bildirgesi verildikten sonra https://uyg.sgk.gov.tr/TesvikYersizFaydalanma/ adresinden cari dönem sorgulaması yaparak bildirgenin kanuni süresi sona ermeden iptal ve ek bildirge verilmesine olanak sağlanmıştır.İşverenlerin teşvikten yersiz yararlanılmasından dolayı cezaya maruz kalmamak için son derece faydalı olacaktır.

Saygılarımla ;

Ersin ALİM

 

 

 

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji