Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında İstisnadan Yararlanan Kazanç

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında İstisnadan Yararlanan Kazanç
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında İstisnadan Yararlanan Kazanç
01.01.2022 tarihinden itibaren 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanununun geçici 2. maddesi kapsamında yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançları tutarı 1.000.000 Türk lirası ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde ikisi pasifte geçici bir hesaba aktarılır.
Bu fıkra kapsamında aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 Türk lirası ile sınırlıdır. Bu tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da bu Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması şarttır.
Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, bu Kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazançlar tutarının yüzde yirmisi, ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına konu edilemez.
SMMM ÖZGÜR SEZGİN
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji