Professional English Mesleki ingilizce Bilanco

Professional English - Mesleki Ingilizce ( Bilanco )

Professional English – Mesleki Ingilizce  ( Bilanco )

Balance sheet: Bilanço

Balance sheet date: Bilanço tarihi

Balance sheet liability method: Bilanço yükümlülük metodu

Bank: Banka

Bank overdraft: Borçlu cari hesap