VERGİ MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI İTİRAZ

VERGI MAHKEMESI KARARLARINA ITIRAZ
VERGI MAHKEMESI KARARLARINA ITIRAZ

VERGİ MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI İTİRAZ

Vergi Mahkemesinin tek hakimle verdiği kararlara karşı itiraz, Bölge İdare Mahkemesine yapılır. Bölge İdare Mahkemesinin verdiği kararlar kesindir. Bölge İdare Mahkemesinin kararlarına karşı Danıştay’a başvurulamaz.

Vergi Mahkemesinin tek hakimle verdiği karara karşı Bölge İdare Mahkemesine itiraz süresi 30 gündür.

Vergi Mahkemelerinin kurul halinde verdiği kararlara karşı itirazlar için ise  ise Danıştay’a temyiz yoluyla başvuru yapılır.

Danıştay’da temyiz için de başvuru süresi 30 gündür.

Yürütmenin durdurulmasına karşı itirazlar için ise, kararın taraflara tebliğinden itibaren 7 gün içinde yapılmalıdır.

 

 

Biray GÜLER