TRANSİT TİCARET

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

NEDİR BU TRANSİT TİCARET MESELESİ ?

 

 

Merhaba! muhasebebilenler.com takipçileri, bugünkü yazımızda genel işleyişi ve nispeten önemli detayları ile transit ticaret mevzuunu ele alacağız. Yazımızda gereksiz ayrıntılar yerine kısa ve net cevaplar ile konuyu toparlayacağız.

 

Transit ticaretin tanımı nedir?

 

Alış faturası ve satış faturası arasında lehte fark esas olmak üzere, gerçek veya tüzel kişi transit tacirince satın alınan yabancı veya Türk menşeli olup da yurt dışına (serbest bölgeler dâhil olmak üzere) satılmış malların transit olarak veya doğrudan doğruya, ithalat ve ihracat rejimi hükümlerine tabi olmaksızın, başka veya aynı ülkeye (serbest bölgeler dâhil) satılmasını ifade eder.[1]

 

Transit ticarette teslimler yurtdışından-yurtdışına, antrepoda yurtiçine veya antrepodan yurtdışına şeklinde yapılabilir. Ticaret şirketlerinin faaliyetleri genişledikçe transit ticarete olan ilgisinin daha çok artacağı kanaatindeyiz.

 

Belgelerin Tevsiki

 

  • Yurtdışından – Yurtdışına: Alış ve satış faturaları tek başına yeterlidir.

 

  • Antrepoda Yurtdışına Yapılacak Teslimler: Bu teslim şeklini belgelendirebilmek için gümrük firması tarafından “transit ticaret beyannamesi” düzenlenmesi gerekmektedir.

 

  • Antrepodan Yurtiçinde Yerleşik Kişilere Teslimi: Transit ticarete konu olan malın millileştirilmeden yurtiçideki yerleşik kişilere malın mülkiyetinin geçirilmesidir. Tevsik için alış ve satış faturaları yeterlidir.

 

Antrepoda yurtiçi yerleşiklere yapılan teslimler kdv’ ye tabi midir?

 

KDV kanunu md: 16/17’ ye göre antrepoda yapılan teslimler için kdv hesaplanmaması gerekmektedir. Antrepo teslimlerinde düzenlenecek faturalarda “KDV kanunu md: 16/17’ ye göre antrepoda teslimi olduğu için kdv hesaplanmamıştır.” şerhi düşmek potansiyel eleştirilere engel olabilir.

 

Transit ticarete ilişkin ödenen kdv’ ler indirim konusu yapılabilir mi?

 

Transit ticaret işlemlerine ilişkin ödenen kdvler indirilemeyecek kdv olarak kanunda yer almadığı için, transit ticaret kapsamındaki işlemlerde ödenen kdvler indirim konusu yapılır. Örnek: Transit ticaret kapsamında yurtiçinde alınacak yeminli tercümanlık hizmetinde ödenen kdvler indirim konusu yapılır. Gider veya maliyet olarak dikkate alınmaz.

 

Transit ticarete konu olan sözleşme ve kağıtlar damga vergisine tabi midir?

 

İhracat ve diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi ve harç istisnaı uygulama genel tebliğine göre[2] transit ticarete konu olan sözleşme ve kağıtlar damga vergisine tabi değildir.

 

Transit ticarette götürü gider uygulaması var mıdır?

 

Transit ticarette götürü gider uygulaması söz konusu değildir.

 

Transit ticaretten kaynaklı dövizlerin yurda getirilmesi için 180 gün sınırı var mıdır?

 

TCMB ihracat genelgesi madde: 22[3] ye göre transit ticaretten elde edilen dövizlerin yurda getirilmesi zorunluluğu bulunmayıp tasarrufu serbesttir.

 

Saygılarımızla,

 

Aday Meslek Mensubu Ramazan HEPEROL

 

E mail: ramazanheperol@gmail.com

 

 

[1] https://www.gumrukleme.com.tr/gumrukleme-terimleri-sozlugu/transit-ticaret-nedir/

[2] Madde:4-(1) İhracat ve ihracata ilişkin olduğunun tevsiki kaydıyla;ç) Transit ticarete konu malın satın alınması ve satılması

[3] MADDE 22 – (1) Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış ve mikro ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbesttir.

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji