MADDİ DURAN VARLIKLARIN HURDAYA AYRILMASI VE MUHASEBE KAYITLARI

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Maddi Duran Varlıkların hurdaya ayrılmasında, maliyet ve birikmiş amortisman hesaplarını kapatarak , 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR  ile          299  BİRİKMİŞ AMORTİSMAN  hesaplarına aktarılması  gerekir.Hurdaya ayrılan maddi duran varlıklar elden çıkarılmadıkça kalan faydalı ömürleri boyunca amortisman ayrılmasına devam edilir.

Hurdaya ayırdığımız maddi duran varlıklar; işletmemizde var oldukça, amortisman süreleri sona ermiş olsa bile, kayıtlarımızda tutmaya devam ederiz.

Hurdaya ayrılmış maddi duran varlıklar eğer satılırsa, hurdanın bedeli  hasılat olarak kayıtlara geçer. Amortisman süresini tamamlayan ve ekonomik değeri olmayan hurda niteliğindeki  maddi duran varlık, bedelsiz olarak hurda faturası düzenlenip kayıtlardan çıkartılabilir.

Aşağıda hurdaya çıkan demirbaşların muhasebe kayıt örnekleri bulunmaktadır;

ÖRNEK:1) XYZ işletmesi, maliyet bedeli 100.000 TL , birikmiş amortismanları 60.000 TL olan makinesini hurdaya ayırmıştır.

Makinenin hurdaya ayrılması;

294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR100.000
257  BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)60.000
                          253 TESİS,MAKİNE VE                                       CİHAZLAR100.000
                       299 BİRİKMİŞ                                                   AMORTİSMANLAR60.000

 

Yıllık amortisman gideri 20.000 TL;(makinenin hurdaya ayrılması)

770 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ20.000
                                 299 BİRİKMİŞ                                                         AMORTİSMANLAR20.000

 

Hurdaya ayrılan makine üretim dışı bırakıldığına göre amortisman gideri stok maliyetiyle ilişkilendirilmemelidir.

Hurdaya ayrılan makinenin amortisman giderinin yansıtılması;

680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI20.000
                       731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ                                        YANSITMASI20.000

 

ÖRNEK:2)  XYZ İşletmesi ,daha önce hurdaya ayırdığı maliyet bedeli 100.000 TL,birikmiş amortismanları 100.000 TL olan ve artık kullanılmaz halde olduğu için ekonomik bir değere sahip olmayan ve çöpe atılan demirbaşı,31.12.2018 tarihinde kayıtlarından çıkarmaya karar vermiş ve bedelsiz hurda faturası düzenlemiştir.

Hurdaya ayrılan demirbaşın kayıtlardan çıkarılması;

299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR(-)100.000
                          294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR                                    VE MDV100.000

 

Saygılarımla;

HİLAL BİLADA

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji