ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFAT UYGULAMASI

ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFAT UYGULAMASI
ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFAT UYGULAMASI
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFAT UYGULAMASI

Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun Değerli Üyeleri;
Bilindiği üzere 26.04.2014 tarih 28983 Nolu Resmi gazetede ile yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi  Genel  tebliğ ile KDV tevkifat uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

İlgili tebliğ de ‘İş gücü temin hizmetleri’  başlıklı 2.1.3.2.5 maddesinde, gerçek ve tüzel kişiler faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları iş gücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine alt iş verenlerden bu alanlarda veya başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi kurum kuruluş ve organizasyonlardan temin etmektedirler.

Bu tür hizmetler esas itibari ile temin edilen elamanların hizmeti alan işletmenin bil fiil sevk idare ve kontrolü altında çalıştırabilmesini mümkün bulunduğu durumlarda %90 oranında tevkifat kapsamına girmektedir.

Yine aynı tebliğ de ‘SERVİS TAŞIMACILIĞI HİZMETİ’ başlıklı 2.1.3.2.11 maddesinde

Personel, öğrenci, müşteri ve benzerlerinin belirli bir güzergah dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları girmektedir. Söz konusu hizmetin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel olmadığı, Servis hizmetinin, personel veya öğrencilerin (veya velilerin) kendi aralarında anlaşmak suretiyle doğrudan taşımacı ile sözleşme yapılması/anlaşılması suretiyle sağlanması halinde, esas olarak hizmete ait faturaların servis hizmetinden yararlanan personel, öğrenci (veya velisi) adına düzenlenmesi gerektiğinden, tevkifat uygulanmayacağı. Ancak, faturanın tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlar adına düzenlenmesi halinde %50 oranında  tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edileceği açıklaması yapılmıştır.

Yukarıda Yapılan açıklamalar çerçevesinde ;

  • Aracın şoförü ile kiralanması, şoförün kiralayan kişi veya kişilerin emir ve talimatları altında çalıştırılması durumunda; %90 oranında tevkifat uygulanacaktır. Bu durum da eğer şoför ile aracın bedeli ayrıştırılabiliyor ise sadece şoförün ücreti üzerinden ayrıştırılamıyorsa toplam fatura üzerinden tevkifat uygulanacaktır.
  • Aracın şoförü ile kiralanması, şoförün kiralayan kişi veya kişilerin emir ve talimatlarına göre değil belirli bir güzergahta çalışması durumunda Servis taşımacılığı oluşacak ve toplam fatura tutarından %50 oranında  tevkifat uygulanacaktır.

 

Saygılarımla
S.M.Mali Müşavir Stajyeri
SEYYİT FATİH ÜNVER

19.04.2017

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji