İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE BAŞVURU SÜRECİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

               İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE BAŞVURU SÜRECİ

Muhasebe Bilenler Topluluğunun Değerli Üyeleri

İlk olarak işsizlik ödeneğini tanımlayarak başlayalım;

Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında yine bu kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönemlerde  belirli süre ve miktarlarda yapılan ödemedir.

İşsizlik ödeneğinden yaralanabilmeniz için kendi istek ve kusurunuz dışında işsiz kalmış olmanız gerekmektedir. Ayrıca hizmet akdinizin feshinden;

 -önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmanız,

 -önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmanız,

 -sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine ŞAHSEN(vekaletname ile avukat ya da bir başkası tarafından başvuru yapılma imkanınız bulunmamaktadır) ya da elektronik ortamda başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Mücbir sebepler dışında iş akdinizin feshinden itibaren 30 günlük süre içerisinde başvuru yapmamanız durumunda,başvuruda gecikilen süre ,toplam hak sahipliği sürenizden düşülecektir.

Hizmet akdinizin sona ermeden önceki son 120 gün içinde;

-Hastalık,

-Ücretsiz İzin,

-Disiplin Cezası,

-Gözaltına Alınma,

-Hükümlülükle Sonuçlanmayan Tutukluluk Hali,

-Kısmi İstihdam,

-Grev ve Lokavt,

-Genel Hayatı Etkileyen Olaylar,

-Ekonomik Kriz,

-Doğal Afet,

-Fesih Tarihinde Çalışılmamış,

-Ev Hizmetlerinde 30 Günden Az Çalışma,

-Kısa Çalışma Ödeneği,

-Yarım Çalışma Ödeneği gibi nedenlerle hizmet akdinizin devam edilmesiyle birlikte priminizin yatırılmaması halinde,bu prim yatırılmayan süreleriniz son 120 gününüzün değerlendirilmesinde kesinti olarak sayılmamaktadır.

İşsizlik ödeneğine hak kazandığınızda aynı zamanda Genel sağlık sigortası kapsamında da olursunuz ve işsizlik ödeneği ödenen günler için,sadece sizin adınıza genel sağlık sigortası primleri işsizlik fonundan yatırılır.Ayrıca bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerde genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanabilir.

İşsizlik Ödeneğinin Süresi

 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda belirtilen diğer şartları sağladığınız takdirde hizmet akdinizin feshinden önceki son 3 yıl içinde aşağıdaki süreler kadar işsizlik ödeneği verilir.

Sigortalı Olarak Çalışıp İşsizlik Sigortası Primi       Yatırılan Süre 

İşsizlik Ödeneği Alma Süresi

600 gün180 gün
900 gün240 gün
1080 gün300 gün

 

 

İşsizlik Ödeneği Miktarı

Günlük İşsizlik ödeneğiniz,son dört aylık prime esas kazancınızın dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancınızın %40’ı olarak hesaplanır.İşsizlik ödeneği miktarı,aylık asgari ücretin brüt tutarının %80 ‘ini geçememektedir.Damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir.İşsizlik ödeneği miktarını hesaplama örneği;

(2018 yılı için)

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık OrtalamasıHesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı 

Damga vergisi

Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı
Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışan2.029,50       811,80

(2.029,50*%40)

           6,16

(811,80*‰759)

         805,64

(811,80-6,16)

Son 4 Ay 3.750 ile Çalışan3.750,00      1.500,00

(3.750,00*%40)

          11,39

(1.500,00*‰759)

      1.488,61

(1.500,00-11,39)

Son 4 Ay 6.250 ile Çalışan 6.250,00       *1.623,60          12,32

(1.623,60*‰759)

      1.611,28

(1.623,60-12,32)

 *İşsizlik ödeneği brüt asgari ücretin % 80 ‘ini geçemez.

İşsizlik ödeneğinin ödenmesi

İşsizlik ödeneğini başvurunuzu izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır.İşsizlik ödeneğinizi her ayın beşinde aylık olarak T.C.Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanınız ile birlikte PTTBank Şubelerine başvurarak alabilirsiniz.Odeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.Altı ay boyunca ödeneğinizi hesaptan çekmezseniz ödenekler İşsizlik Sigortası Fonuna sizin adınıza emanet olarak alınır.Ancak beş yıl içerisinde başvurduğunuz takdirde emanetteki ödenek tarafınıza ödenir.Beş yıllık süreyi geçirdiğinizde ise ödeneğinizi ancak mahkeme kararıyla alabilirsiniz.

İşsizlik ödeneğini Yeniden Başlatma Durumu

İşsizlik ödeneğinden faydalanmakta iken,ödenekten faydalanma süreniz henüz dolmadan yeni bir işe girdiğiniz takdirde ve yeniden işsiz kalmanız durumunda işsizlik ödeneğini alabilmek için haiz olan şartları sağlayamazsanız bile daha önceden hak etmiş olduğunuz işsizlik ödeneğini süresi doluncaya kadar tekrar alabilirsiniz.Kalan hak sahipliğinin devamında İŞKUR ‘a başvurduğunuz tarihten itibaren ödemeleriniz gerçekleştirilir.

İşsiz Kalmamanız Dileğimle…

Saygılarımla

S.M.M.Mali Müşavir

Nihal BİLADA

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerikVergi İnceleme Sürecinin Yönetilmesi
Sonraki İçerikDefter Beyan Sisteminde Muhtasar Beyanname Hazırlama
Mali Müşavir Nihal Bilada ,aslen Nevşehir’li olup 1993 yılı İstanbul doğumludur.Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 3,64 diploma notu ile “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak 2014 yılında lisans seviyesinde mezun olmuştur. 2015 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavında göstermiş olduğu başarı ile mesleğe ilk adımını atmıştır. 2017 yılında T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarı göstererek az tehlikeli işyerlerinde “İş sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini Yürütümüne ilişkin İşveren Veya Işveren Vekili Eğitimi”ni tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Hukuki Ve Mali Yönleriyle Konkordato Eğitimi Programı’nı”tamamlayarak şirketlerin ekonomik olarak inişe geçtiği dönemlerde sürecin yönetilmesiyle ilgili mevzuat ve uygulama bilgilerine sahip olduğuna dair sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Hedefi , mali müşavirlik ofisi faaliyetinde bulunmak olduğundan dolayı sadece muhasebe & danışmanlık ofislerinde çalışarak deneyim kazanmış ve üstün gayretiyle stajını tamamlamıştır. 2018 yılında girmiş olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yeterlilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”unvanı ve “En Genç Mali Müşavir”ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2018 yılından itibaren aktif olarak Ataşehir,İstanbul’da Mali Müşavirlik faaliyetini sürdürmektedir.Yine 2018 yılından itibaren Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup güncel mevzuat,uygulamalar ve ticari konularla ilgili makaleleri yayınlanmaktadır. 2019 yılında KGK sınavlarında göstermiş olduğu başarı ve akabinde denetçi yardımcısı olarak tamamladığı iki yıllık staj süreci sonunda 2022 yılında Bağımsız Denetçi ünvanını almaya hak kazanmıştır.2023 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya başlamıştır. KDV iadesi konusunda uzmanlaşmak adına çalışmalarını sürdürmekte ve Kdv İadesi eğitimlerinde eğitmen olarak yer almaktadır.Mesleki konular ve uygulamalar ile ilgili online eğitimler düzenlemektedir. Yeni çıkan muhasebe uygulamaları,teknolojik gelişmeler ve mevzuatla ilgili olarak ilgili kamu kurumları yetkilileri ile direkt iletişimde olup sürecin yönetilmesi adına düzenlenen toplantılarda yer almakta ve bu bilgileri meslektaşları,çalışanları ve müşterilerine aktarmaktadır. Hayat felsefesini anlatan söz ”Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler,Başarısızlığın bedelini bir ömür öderler.(Mümin Sekman)”Makalelerine ve eğitim videolarına aşağıdaki bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz.Muhasebe Bilenler Topluluğu Moderatörü Mali Müşavir Nihal BİLADA | Muhasebe Bilenler Topluluğunihal bilada - YouTube **E-Posta??nihal@biladamusavirlik.com**Facebook Profil?? Bilada Mali Müşavirlik** Facebook Sayfa??Bilada Mali Müşavirlik** İnstagram??@biladamalimusavirlik** Twitter??@bledanihal** Linkedin??Nihal Bilada