SM SMMM ve YMM lere Zorunlu Eğitim

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Serbest Muhasebeci,Serbest Muhasebeci Mali Müşvir ve Yeminli Mali Müşavirlere Zorunlu Eğitim

Bilirkişilik, Uzlaştırmacılık, Bağımsız Denetçilik mesleğinden sonra “Meslek Mensuplarına” da (SM, SMMM, YMM) zorunlu eğitim gelmiştir. Tabi 2008 yılında 3568 sayılı meslek kanunumuzda bu zorunlu eğitim değişikliği yapılmıştı fakat TÜRMOB tarafından bir türlü yönetmeliği yayınlanmamıştı! 10 yıl aradan sonra bu yönetmelik yayınlandı ve bugün itibariyle yürürlüğe girmiş oldu. Buna göre;

– Zorunlu eğitimi yeni kurulan SMGM tarafından yürütülecektir,
– Fiili olarak faaliyet gösteren tüm meslek mensuplarının bu eğitime katılımı zorunludur,
– Her yıl en az 10 saat uzaktan eğitim alınmalı ve eğitim sonu alınacak olan belge kayıtlı olunan odaya teslim edilmelidir.
– Her yıl en az 10 saat yüz yüze yapılacak eğitimlere katılım sağlanmalı ve eğitim sonrası alınacak belge odaya teslim edilmelidir.
– Her 3 yılda bir 120 saatlik eğitim süresi tamamlanmalıdır.
– Eğitimlerin tamamlanması halinde alınacak “Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitim Sertifikası”nın, meslek ruhsatı ile birlikte işyerlerinin görülebilecek yerlerinde asılması zorunludur.

EĞİTİM ALMAYAN KİŞİLERİN DURUMU NE OLACAK?
– Disiplin cezası verilecek,
– Büro tescil belgeleri vize edilmeyecek, (2’nci bir disiplin cezası gündeme gelebilir),
– Faaliyet belgesi verilmeyecek,
– Stj. SMMM çalıştıramayacak.

Saygılarımla
S.M.Mali Müşavir
Ali İhsan KAYACI

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji