Düz (Sabit) Oranlı Vergi Tarifesi

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Düz Oranlı Vergi Tarifesi

Düz oranlı vergi tarifesinde, matrah ne olursa olsun, vergi oranı değişmez ve aynı kalır.

Düz oranlı (Sabit-Tek oranlı) tarife: Vergi matrahındaki değişikliğe rağmen vergi oranının sabit kaldığı tarifedir.Vergi oranı sabit kalmakla birlikte, vergi matrahının büyümesi durumunda alınacak vergi miktarı artmaktadır. Gelir vergisinde artan oranlı tarife söz konusu iken kurumlar vergisinde sabit oranlı tarife söz konusudur.

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji