Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligat İşlemleri 4

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

SGK E-Tebligat ’da Tüzel Kişilik Adına Birden Fazla Yönetici Olması Halinde !!!
Tüzel kişilik adına, birden fazla yönetici bulunması durumunda, tek bir yöneticinin– e-Tebligat başvurusu yapması yeterli olacaktır.
Dayanak: SGK Genelgesi 2021/38

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligat İşlemleri Genelge

Mali Müşavir
Filiz OĞUZ YURDUSEVEN

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji