SGK RAPOR ONAYLAMA SÜRESİ

SGK RAPOR ONAYLAMA SÜRESİ
SGK RAPOR ONAYLAMA SÜRESİ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
SGK RAPOR ONAYLAMA SÜRESİ
İş göremezlik onaylama süreleri rapor bitim tarihinden itibaren başlar. Artık iş göremezlik raporları elektronik ortamda düzenlenmekte ve bağlı olunan işverene de elektronik ortamda tebliğ edilmektedir. Bu nedenle işçinin raporu ibraz etmesi burada zorunluluk teşkil etmediğinden bildirim süresi raporun işçi tarafından işverene ibraz tarihinden değil elektronik ortamda tebliği ile başlar. Elektronik ortamda E-vizite uygulaması üzerinden işverene tebliğ edilen iş göremezlik raporları için işveren rapor onaylama süresi ;
– Rapor bitim tarihini takip eden ayın beyanname sürelerine göre belirlenir.
– Buna göre muhtasar ve prim hizmet beyannamesi veren işyerleri için işçi rapor onaylama süresi rapor bitimini takip eden ayın 26’sı, yani muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin son tarihidir. Ayın 26’sı resmi tatil ya da bayram tatiline denk gelirse ya da uzatılırsa rapor işveren onayı süresi de buna istinaden uzar.
– Muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçmeyen işyerleri için ise rapor onaylama Sgk bildirim süresi rapor bitimini takip eden ayın 23’üdür. Eğer hafta sonu ya da bayram/resmi tatile denk geliyorsa ya da süre uzatımı olursa bu durumda e sgk rapor onaylama süresi de uzatılan süreye kadar geçerli olmaktadır
Mali Müşavir Filiz OĞUZ​
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji