SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar

sgk
sgk
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

SGK Primine Tabi Olan ve Olmayan Kazançlar
SGK Primine Tabi Olan Kazançlar
1. Asıl ücret (Süreye bağlı, parça başı, götürü, kardan hisse, komisyon, ve sair şekillerde belirlenen ve hizmet karşılığı ödenen ana ücret)
2. Hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri için ödenen ücret
3. Fazla mesai ücreti
4. Ek görev ücreti, çalışma ödeneği, hizmet zammı, meslek tazminatı gibi isimler altında iş karşılığı ödenen ücret unsurları (mutad olsun olmasın)
5. SSK’dan geçici işgöremezlik ödeneği alanlara istirahatte bulundukları süre için işverenler tarafından rızaen veya toplu sözleşme gereği olarak yapılan ödemeler
6. Yıllık izin ve mazeret izni
7. İş Kanunu’nda belirtilen yıllık izin kullandırılmamış olması nedeniyle, bu Kanun’a göre ödenen ve kullandırılmayan izin gün sayısına göre hesaplanan izin ücretleri
8. Her türlü ikramiyeler (temettü ikramileri, yılbaşı, bayram ikramiyesi dahil)
9. Her türlü primler (temininde güçlük zammı, kıdem zammı, jestiyon, seyahat primi dahil)
10. Gece zammı ve vardiya primleri
11. Yol parası (personelin, evinden işe gelip gitmesi için)
12. Tabii afet yardımı
13. Bayram harçlığı
14. Sakatlık ve hastalık nedeniyle verilen tazminatlar
15. Yıpranma tazminatı
16. Kira, giyecek, yakacak vs. yardımı (nakit)
17. Askerlik yardımı
18. Sünnet yardımı
19. Yılbaşı parası
20. Belli bir hizmet yılını doldurup işten ayrılanlara (sigortalılığı sona erenlere) ödenen jübile ikramiyesi ve buna benzer sair ödemeler
21. İzin harçlığı
22. Makam tazminatı (veya temsil ödeneği)
23. Toplu iş sözleşmesi farkları (Farkı oluşturan unsurların niteliğine göre değişir)
24. Öğrenim ve dinlenme yardımı
25. Seyyar görev tazminatı
26. Mali sorumluluk ödeneği
27. Özel hizmet tazminatı
28. İmza sorumluluğu tazminatı
29. Kreş ücreti
30. İş riski zammı

SGK Primine Tabi Olmayan Kazançlar
1. Personelin toplu halde işe gidip gelmesinin sağlanması (servis)
2. Evlenme veya doğum yardımı
3. Ölüm yardımı (personelin anası veya babasının eşinin veya çocuğunun ölümüne verilen)
4. Çocuk parası
5. Aile yardımı
6. Sair ayni yardımlar (yiyecek, yemek bedeli)
7. Harcırahlar
8. Kıdem tazminatı
9. İhbar tazminatı (Peşin ödenirse)
10. Havlu, sabun vs. yardımı (işyerinde kullanmak için)
11. Konut tahsisi (ayni)
12. İşyerinde yedirilen yemek, yoğurt, meşrubat vs.
13. Kasa tazminatları
14. Ücret avansları
15. Toplu iş sözleşmesi farkları (Farkı oluşturan unsurların niteliğine göre değişir)
16. Elbise dikiş parası
17. 6772 Sayılı Yasa gereğince Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak ödenen ikramiyeler
18. Ayakkabı parası.
19. Aile yardımı

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji