EKSİK GÜN BİLDİRİMİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

05.12.2017 tarihinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle eksik gün bildirim formları ekinde istenen belgelere ilave yapılmıştır.

01 Ocak 2018 itibariyle ücretsiz izinlerde, sigortalı ve işverenin imzasını taşıyan ücretsiz izin belgesi düzenlenmelidir. Sadece işverenin ya da sadece sigortalının imzasının olduğu belgeler kabul edilmeyecektir. Disiplin cezası nedeniyle eksik gün olması halinde ise disiplin cezası tutanağının işçiye tebliğ edilmiş olması ve işçiye tebliğ edilen evrakın SGK’ya verilmesi gerekecektir. Yine devamsızlık yapılan günler için devamsızlık tutanakların olması şarttır.
Ayrıca uygulamada istenmekle birlikte yönetmelik düzenlemelerine göre istenecek belgeler, yarım çalışma ödeneği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı (İSG-KATİP) üzerinden alınan sözleşmeler olacaktır.
Ek-10 bildirimi yapmakla yükümlü olmayan işyerleri ise SGK’ya res’en vermek zorunda olmasa da sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin eksik günlere ait sayılan belgeleri SGK tarafından istenilmesi halinde ibraz edilmek üzere saklamak zorundadır.

EKSİK GÜN
EKSİK GÜN
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji