KURUMLARIN YURT DIŞI ŞUBE KAZANÇLARINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

KURUMLARIN YURT DIŞI ŞUBE KAZANÇLARINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

KVK M.5 G bendine göre aşağıdaki şartlar altında kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
*Doğduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az %15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması, *Kazançların elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ ye transfer edilmiş olması*İştirak edilen şirketin ana faaliyet konusunun finansman temini, sigorta hizmetlerinin sunulması, veya menkul kıymet yatırımı olması durumunda, bu kazançların doğduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az Türkiye’de uygulanan kurumlar vergisi oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması gerekmektedir.

SMMM HAFIZE AYTEKIN

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji