Kötü Niyet Tazminatı

Kötü Niyet Tazminatı
Kötü Niyet Tazminatı

Değerli Muhasebe Bilenler Topluluğu Takipçileri;

Genelde tazminat deyince akla kıdem ve ihbar tazminatları gelir ama pek bilinmeyen bir tazminat hakkı daha var oda Kötü niyet tazminatı.

4857 sayılı iş kanununa göre,

Kötü niyet taznimatı nedir?

İşçinin, hizmet akdinin işveren tarafından kötü niyetli olarak feshedilmesidir.

Kötü niyet sayılabilecek durumlar nelerdir?

-İşvereni hakkında şikâyette bulunması,

-işvereni aleyhine dava açması ve şahitlik yapması,

-işyerinin sendikasızlaştırılması kapsamındaki işten çıkarmalar,

-Hamile olan kadının işten çıkarılması,

-Kamu kurumu niteliğindeki belediyelerde,seçim sonrası toplu işçi çıkarılması sonrasında yandaşların işe yerleştirilmesi       gibi.

Kötü niyet tazminatından nasıl yararlanılır?

– Sürekli olarak o işte çalışmak,

– İş güvencesi kapsamında olmamak,

– İş sözleşmesini işverenin kötü niyet örneklerinden biri ile feshetmiş olması,

– Sözleşmeniz belirsiz süreli iş sözleşmesi olması.

Kötü niyet tazminatından kimler yararlanamaz?

İş yerinde 30 kişiden veya daha fazla işçi çalışan yerlerde, en az 6 aylık kıdemi olan işçiler.

İşçi kötü niyetle işten kovulduğunu iddia ediyorsa ne yapmalıdır?

Durumu kanıtlamak zorundadır. (evrak,belge, şahit vs.)

İşçi kötü niyetli olarak iş akdi sonlandırıldığında ne kadar tazminat ödenir?

İşçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir ve ihbar süreleri üzerinden hesaplanır.

Kötü niyet tazminatı miktarı nedir?

İşyerindeki kıdemi 6 aya kadar olanlar için 2 hafta x 3 = 6 hafta,

İşyerindeki kıdemi 6 aydan 1,5 yıla kadar olanlar için 4 hafta x 3 = 12 hafta,

İşyerindeki kıdemi 1,5 yıldan 3 yıla kadar olanlar için 6 hafta x 3 = 18 hafta,

İşyerindeki kıdemi 3 yıldan fazla olanlar için 8 hafta x 3 = 24 hafta,

olarak ödenecektir.

İşveren, hem bildirim sürelerine uymamış hem de iş sözleşmesini kötü niyetli olarak feshetmiş ise ihbar ve kötü niyet tazminatlarının ayrı ayrı hesaplanıp ödenmesi gerekir.

Kötü niyet tazminatında zaman aşımı var mıdır?

Genel hükümler çerçevesinde 10 yıllık zaman aşımına tabidir.

Kıdem tazminat hakkı yokken de kötü niyet tazminatı alınabilir mi?

Evet alınabilir.

Kötü niyet tazminatı ve ihbar tazminatı aynı anda alınabilir mi?

Kötü niyet tazminatı iş güvenliği olmayan işçilerin haklarını korumak için, ihbar tazminatı ise iş güvenliğinden doğan haklarını korumak için alınabiliyor. Her iki tazminat aynı anda alınabilir.

 

S.M.Mali Müşavir

Fidan ASLANTAŞ