K1 BELGESİNİ KİMLER HANGİ ŞARTLARDA NASIL ALABİLİR VE GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR

k1 belgesi
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

  K1 Belgesini Kimler Hangi Şartlarda Nasıl Alabilir ve Gerekli Evraklar Nelerdir

• Sahip olduğu araçlarla nakliye işi yapan şahıs ve şirketlerin alması gereken belgedir.
• Faaliyeti gereği K1 belgesine eklenecek tüm araçların kullanım amacı bilgisi ‘’Ticari Yük Nakli’’ olmalıdır.
• K1 yetki belgesine sadece belge sahibinin üstüne kayıtlı araçlar eklenebilir. Yani araçlar özmal (araç tescil belgesinde yetki belgesi sahibi adına kayıtlı taşıt) olmalıdır.

K1 Yetki Belgesi almak isteyen ŞİRKETLER ;
Sahip olduğu 20 yaşından küçük en az 3 adet birim ile azami yüklü ağırlıkları toplamı 110 ton olmalıdır.
Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.
Şirket, sahip ve ortaklardan veya çalışanlardan birisinin belgeye sahip olması yeterlidir.
Mesleki Yeterlilik Belgesi yok ise İdari Para Cezası düzenlenir.

K1 Yetki Belgesi almak isteyen ŞAHISLAR ;
Asgari kapasite 20 yaşından küçük araçlar ile sağlanmalı ve ağırlık toplamı 30 ton olmalıdır.
Asgari kapasite sağlandıktan sonra istenilen yaşta araç eklenebilir.
Mesleki Yeterlilik Belgesi istenmez.

KAMYONET sahibi Şahıs veya Şirketlerin ;
%90 indirimli K1 Yetki Belgesi alınabilir.
Burada sadece kamyonet cinsi araç eklenebilir ve sadece merkezin bulunduğu il sınırları içerisinde olması gerekir.
Merkezinin bulunduğu il dışında taşımacılık yapıldığı tespit edilirse cezai işlem uygulanır.

Şahıs ve Şirketlerin ;
Ticaret/Esnaf odalarına kayıt olmaları, faaliyet belgesinde sermayenin en az 10.000 TL olması,
Şirketler de tüm sahip, ortak ve müdürlerin,
Şahıslarda adli sicil kaydının ibraz edilmesi,
Yönetmelikte belirlenen suçlardan kaydının olmaması gerekir.

• Yetki Belgesini alma şartlarından herhangi birisinin yitirilmesi halinde bu durumun meydana geldiği tarih itibariyle 90 gün içerisinde tekrar başvurulması gerekir.
• Araçları kullanan şoförlerin SRC belgeleri ve Psikoteknik belgeleri olması gerekir.

5 Yılını dolduran (geçerlilik tarihini dolduran) K belgelerinde ücretli belge yenileme işlemi ;

– K Yetki belgesi üzerinde yazan geçerlilik tarihinin bitiminden 60 gün öncesinden başlayarak ücretli yenileme yapılabilir.
– K belgesi veya taşıt kartı üzerinde yazan geçerlilik tarihinin bitiminden önce veya geçerlilik tarihinden itibaren 270 gün içinde gelenlerden Bakanlık tarafından Belge ücretinin %5’i tahsil eder.
– Geçerlilik tarihinin bitiminden itibaren ise 271. Ve 540. günler arasında müracaat edildiği zaman belge ücretinin %25’i tahsil eder.
– Geçerlilik tarihinin bitiminden itibaren 541 gün geçtiği zaman ise K belgeleri iptal olur.

K1 belgesi için gerekli evraklar ;
– Oda kayıt sureti
– Vergi levhası
– Adli sicil kaydı-nüfus cüzdanı fotokopisi (şahıs firması ve şirket ort.)
– İmza sirküleri/Beyanname
– Ticaret Sicili gazetesi aslı veya onaylı sureti
– Kira kontratı veya şirkete ait olduğunu gösteren tapu örneği (şirket)
– Taşıtların ruhsat fotokopisi

Saygılarımla,

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji