6698 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU/ KABAHATLER

6698 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU/ KABAHATLER
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
6698 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU/ KABAHATLER/ MD18
1- Bu Kanunun 10 uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar,
2- 12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
3- 15 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
4- 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, idari para cezası verilir.
Saygılarımla,
SMMM Sibel TANER
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji