İşsizlik Maaşında 120 Gün Şartı Kalktı…

Genel Kurulda, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’nin 25 ila 48. maddelerini kapsayan ikinci bölümü kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin 25 ila 48. maddelerini kapsayan ikinci bölümü kabul edildi.

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için “son 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma” şartı kaldırılacak, “hizmet akdine tabi” olarak çalışmak yeterli olacak. Böylece, 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumu ortadan kaldırılacak.

 

7161     Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun YAYIMLANDI

 

 

Madde 25:  27/10/1999 Tarihli ve 4457 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci Maddesinin İkinci Fıkrasında Yer Alan “Prim Ödeyerek Sürekli Çalışmış” İbaresi “Hizmet Akdine Tabi” Şeklinde Değiştirilmiştir.

 

M.B.T. Moderatörü Burak Yıldız