İhaleye Giren Firmaların Dikkat Etmesi Gereken Finansal Konular

2017 Yılında Hizmet Ve Mal Alım İhalelerine Katılacakların Bilançolarında Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
2017 Yılında Hizmet Ve Mal Alım İhalelerine Katılacakların Bilançolarında Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Değerli Muhasebe Bilenler Topluluğu üyeleri Bugünkü Konumuz:
      2017 Yılında Hizmet Ve Mal Alım İhalelerine  Katılacakların Bilançolarında Dikkat Etmesi  Gereken Hususlar 

2017 Yılında Kamu ihale Kanunu kapsamında Hizmet Ve Mal Alım İhalelerine katılmayı düşünen firmaların, 2016 yılına ait bilânço ve gelir tablolarında aşağıda belirdiğim hususları dikkate almaları almadıkları takdirde ihale de düşük teklif verseler dahi elenebilecekleri vurgulamak bu yazımın içeriğini oluşturmaktadır.

Firmalar 2016 yılı bilançolarını hazırlarken firmanın gerçek durumunun, bilânçoya yansıyıp yansımadığını kontrolünü yapmaları gerekmektedir. Başka bir anlatımla vergi kanunlarına göre ilgili bir hesapta görülmesi gereken bir kalemin alternatif hesapta görünmesinin sakıncası olmasa da Kamu İhale Kanununa göre sakıncası olabilmektedir. Özellikle Belli parasal limitleri aşan Kamu ihalelerinde,  ihaleye katılan firmaların bilânçoları istenmekte ve İhalenin cinsine göre ilgili uygulama yönetmenliklerinde belirtilen kriterlere, uyup uymadığına bakılmaktadır. Bundan dolayı Kamu İhalelerine katılan firmaların aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.

Hizmet  Alım İhalelerine Katılan Firmalar;

Hizmet alım ihalelerine katılan firmaların 2016 yılı Bilançoları aşağıda belirtilen üç kriterin birlikte sağlanmaması durumunda firmaların son iki yıla ait bilançolarına bakılmak da bu bilançolara da yer alan değerlerinin ortalaması aşağıda belirtilen kriterleri sağlamadığı takdirde istekli en düşük teklifi verse bile  ihaleden elenmektedir.

  1. a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakkediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
  2. b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
  3. c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakkediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

 

d-)Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Mal Alım İhalelerine Katılan Firmalar;

Mal alım ihalelerine katılan firmaların 2016 yılı Bilançoları aşağıda belirtilen üç kriterin birlikte sağlanmaması durumunda firmaların son iki yıla ait bilançolarına bakılmak da bu bilançolara da yer alan değerlerinin ortalaması aşağıda belirtilen kriterleri sağlamadığı takdirde istekli en düşük teklifi verse bile ihaleden elenmektedir.

  1. a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hak ediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),
  1. b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),
  1. c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hak ediş gelirleri gösterilmelidir.

 d-)Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Yukarıda da açıkladığım üzere Vergi kanunlarına göre fazla önem arz etmeyen kriterler Kamu İhale Kanununa göre Firmaların ihaleden elenme nedeni olmaktadır. Bu nedenle Kamu İhalelerine katılan Firmaların 2016 yılı beyannameleri vermeden önce yukarıda belirtilen hususları göz önüne almaları gerekmektedir.

S.M.Mali Müşavir
SEDAT ERYÜREK

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji