2022 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

2022 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
2022 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi
520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /59 Yayınlandı.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlıkça ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
2022 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 33,63 (yüzde otuzüç virgül altmışüç) olarak tespit edilmiştir.
SMMM AYŞE ASLANKOÇ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji