Ertelenen Beyannameler İle ilgili Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

Ertelenen Beyannameler İle ilgili Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

Konu: Ertelenen Beyannameler İle ilgili Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar

Aman dikkat erteleme işi bulmaca gibi. Bu gün hangi mükelleflerin hangi beyanlarinda erteleme var bir bakayım dedim ortaya çıkan durum endişe verici. Şubat ayına ait KDV ,BA BS, Gelir vergisi beyanı ertelemesi anlamlı ve iyi oldu. Bunun dışındaki ertelemeler anlamlı olmaktan çok , hesap yapmayı ve dikkatli olmayı gerektiriyor. Hata yapmaya ve beyanname vermeyi unutmaya çok müsait.

1. Gelir vergisi mükelleflerinin KDV beyanı uzadı. 14 mayısa kadar verilmesi gereken geçici vergisi uzamadığı için , sadece KDV beyannamesinin uzaması anlamını yitirdi.

2. Gelir vergisi mükelleflerinin muhtasar vergiye ilişkin bildirimi uzadı. Ancak MuhSgk uzamadığı için beyannamenin vergi kısmı beyan edilmeyecek SGK kısmı beyan edileceği için , bu beyanın uzaması da anlamını yitirdi.

3. Kurumlar vergisi mükellefleri için, KDV ve Muhtasar vergisi beyanlarının uzaması sektörel bazda olduğu için , bu sektörde mükellefi olmayanlar için zaten eski tas, eski hamam, aynen vermeye devam. Uzayanlarda ise geçici vergi ve MuhSgk için uzama olmadığından , MuhSGK nın vergisi beyan edilmeyecek , SGK ile ilgili kısmı beyan edilecek. Mayıs ayındaki geçiciyi KDV beyannamesini ilgilendiren fatura, banka vb girişler yapılmadan verilemeyeceğine göre KDV beyannamesinin uzaması da anlamını yitiriyor.

4. Turizm katkı payı beyanı uzamadı. Oteller vb. sektörler, Turizm katkı payı beyanı için evrakları girince KDV beyanının bir onayını da yaparlar artık.

5. Kurumlar vergisi beyanının uzamamış olmasına hiç bir anlam veremedim. Yıllık Gelir vergisi beyanında vergi dilimi nedeni ile geçici vergi ile Yıllık gelir vergisi beyanında vergi ödemesinde küçük bir farklılıkları olabilir iken, kurumlar beyannamesi ile kurum geçici vergi beyannamesinde çok özel durumlar harcinde vergi tahsilatı farkı sıfır düzeyindedir. Uzatılmamış olmasını gerektirecek anlamlı bir cevap bulamadım. Uzasaydı hiç olmazsa covid19 nedeniyle bir gönül almada kurum mükelleflerine olurdu.

6. Bir çok mükellefin kısa çalışma ödeneği için başvuru yaptığı hepimizin malumu. Başvurular bir taraftan halen devam ediyor. Bu kişilerin puantajı, puantaja uygun ücret bordrolarının yapılması, bunların aylık prim hizmet beyannamesinde doğru bildirilmesi için özel önem, özel bilgi ve özel emek gerekiyor. Hiç bir kurumdan yeterince bilgi alınamıyor. Değerlendirme süreci 60 güne kadar devam edebilir. Televizyondan veya komşusundan duyan her mükellef bana da yok mu , yoksa neden yok diye hesabı SMMM den soruyor. Aman dikkat , her sonucun maliyeti SMMM leri üzebilir. Diğer beyan ve bildirimlerde dikkate alındığında nisan ayında, mayıs ayında vermek zorunda olduğumuz bildirim ve beyanların hesabını iyi yapmak gerekiyor. Üstelikte covit19 dan korunmayı en üst seviyeye çıkarmamız gereken ayda. Keşke bu uzatmaları, yeni düzenlemeleri masa başında hazırlayanlar bu işlerin erbabı ve emektarlarının bilgisine ve görüşüne başvursa , sonuç her kesimi daha çok mutlu edebilir ve bu zor günlerde kamu yararı da daha çok sağlanmış olur. TÜRMOB yukarıda bahsettiğim eksiklikleri de içerecek şekilde uzatma taleperinde bulunmuş , umarım karşılık bulur. Covit19 dan , beyan ve bildirimlerin stresinden korunmak için , E-SMMM ,    E-fatura, E arşiv fatura geçiş süreleri, anlaşılması çok güç ve uzatma süresi yeterli olmayan GEKAP, sorun çıkması halinde hiç bir kurumdan bilgi bile alınamayacak olan MUHSGK, VERBİS, basta olmak üzere, KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ, yukarıda bahsettiğim birbiri ile ilgisinden dolayı zorunlu kayıt girişi gerektirecek beyan ve bildirimler ile sırf nace kodu mücbir sebep kapsamında olmadığı için erteleme kapsamına alınmayan küçücük sermayeli kan ağlayan kurum mükellefleri de dikkate alınarak bazı ertelemer olmazsa 120.000 meslek mensubu büyük risk altında. Meslektaşlar olarak bizler şubat ayındaki her mükellefi kapsayan anamlı KDV ertelemesi ile nefes aldık, ancak yeni durum yeni başvurular için bürolarımıza yine gitmek zorunda kaldık. Şu durumda ise covit19 uzun tırmanışta olduğu bir dönemde gitmemek bir yana , gecelemek zorundayız.

Nisan Ayına Ait Beyan ve Bildirim Yükümlülüklerimizden Bazılarına ait Listeyi Buradan İndirebilirsiniz

Sağlıklı günler..
Mali Müşavir Ayşe SAYGILI

 

https://www.facebook.com/muhasebebilenlertoplulugu/